Jämställd välfärd – en fråga om kvalitet

Kommunerna och landstingen satsar på att ge invånarna jämställd service. Det handlar om både rättvisa och att erbjuda en välfärd med bästa möjliga kvalitet.

Senaste nytt

Se fler

  • En ensam flicka som går på gatan och ser sig över axeln. 2014-11-27 | Nyhet

    Viktiga förslag om våld i nära relationer

    SKL välkomnar en rad förslag i utredningen "Våld i nära relationer – en folkhälsofråga", men efterlyser mer analys av konsekvenser för kommuner och landsting.
  • Två förskolebarn som dricker kommunalt vatten. 2014-11-26 | Pressmeddelande

    Förskola och vatten i topp

    I årets mätning av nöjdhet som SKI presenterar får verksamheter i kommuner och landsting höga betyg. Nöjdheten är också högre för kommunala verksamheter än statliga myndigheter.

Kurser och konferenser

Se fler

2014-01-20

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Konferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister. Konferensen är tänkt ge en möjlighet för erfarenhetsutbyte och mer kunskap.

2014-01-27

Vad innebär nya polismyndigheten?

Den 1 januari 2015 blir Sveriges 21 polismyndigheter en enda stor myndighet. Hur påverkar den nya Polisen det lokala brottsförebyggande arbetet? Det och mycket annat diskuteras under Trygghetsdagen.

SKL tycker – infrastruktur

Se fler

Fel att flytta ansvar för infrastrukturen

Staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. Det är varken rimligt eller hållbart. Utbyggnad, drift och underhåll av nationell infrastruktur är ett statligt ansvar. 

Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens

Digitaliseringen går snabbt framåt och Sveriges bredbandsnät, de så kallade fibernäten, har blivit en gemensam angelägenhet. De behöver därför hanteras som annan samhällsbärande infrastruktur.