Sverige behöver en ny regional indelning

Landet behöver delas in i färre och större regioner. Det handlar om att skapa en robust och likvärdig regional samhällsorganisation som kan möta framtidens utmaningar.

Senaste nytt

Se fler

 • Treårigt framtidsavtal med Kommunal

  SKL/Pacta har tecknat ett treårigt avtal med Kommunal. Avtalet innehåller en riktad undersköterskesatsning och insatser för fler heltider. Värdet på avtalet ligger i nivå med märket.
  2016-04-29 | Nyhet
 • Trots extra tillskott ser det dystert ut

  Den negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi som SKL gav i oktober 2015 kvarstår. Tack vare regeringens extra tillskott på tio miljarder så kan skattehöjningarna minskas marginellt.
  2016-04-28 | Pressmeddelande
 • Gör om systemet för gode män

  SKL har under lång tid drivit frågan om en utredning av gällande lagstiftning om gode män för att den ska bli mer rättssäker. Flera regeringar har istället lappat och lagat.
  2016-04-26 | Nyhet
 • Kommentar till utredning om dricksvatten

  Alla är vi beroende av rent vatten. Det är därför bra att skyddet av svenskt dricksvatten har utretts. Men SKL ser brister i utredningens förslag om hur skyddet kan förbättras.
  2016-04-26 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

Miljömålsdagarna 2016

En mötesplats för inspirerande föredrag, diskussion och fördjupning. Temat är miljöarbete i kommuner och näringsliv.
2016-04-27

Europadagen

Ett seminarium om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och vad den kan innebära för Sverige.
2016-05-09

Budgetdagen 2016, Malmö

Budgetdagen lyfter fram aktuella ämnen och frågor som rör förutsättningarna för det pågående planerings- och budgetarbetet i kommuner och landsting.
2016-05-10

SKL tycker - bostadsbyggandeSe fler

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.

Motstridiga besked fördyrar byggandet

När kommunerna tar fram detaljplaner får de ofta motstridiga besked från länsstyrelserna. Bostäderna som byggs blir dyrare än tänkt.

Meny

Sidfot