Företagare allt nöjdare med kommunernas service

Landets företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna erbjuder. Kommunerna arbetar aktivt för att förbättra det lokala företagsklimatet och SKL stödjer arbetet, bland annat genom att anordna utbildningar.

Senaste nytt

Se fler

 • Lärare som hjälper en elev.

  Skolan behöver samarbete på riktigt

  Insatser för att stärka läraryrket, bättre fördelning av resurser och konkret samarbete mellan flera nivåer. Det är några förslag från OECD om vad svensk skola behöver.
  2015-05-04 | Nyhet
 • Människor som går på en trafikerad gata.

  Bra resultat 2015 i kommunsektorn men utmaningar väntar

  Kommuner och landsting påverkas positivt av internationell tillväxt och skatteunderlaget växer. Med återbetalning från AFA beräknas resultatet totalt bli 11 miljarder i år och 8 nästa år.
  2015-04-29 | Pressmeddelande

Kurser och konferenser

Se fler

Cykelkonferensen 2015

Den nationella mötesplatsen för cykelfrågor! Årets konferens fokuserar vi på hur små och medelstora kommuner kan bli cykelstäder. Vi kommer att diskutera både hinder och lösningar. 2015-05-05

Europadagen 8 maj

SKL arrangerar ett seminarium om digitalisering. Under dagen erbjuds ett flertal seminarium om aktuella Europafrågor. Deltar gör bland annat utrikesminister Margot Wallström.
2015-05-08

Arbetsgivarforum

Arbetsgivarforum är en arena där välfärdssektorn diskuterar framtidens arbetsgivarfrågor. Under två dagar utmanar vi det invanda och inspirerar till arbetsgivarpolitisk utveckling.
2015-05-26

SKL tycker – skolaSe fler

Samarbeta med skolhuvudmännen

Regeringen och huvudmännen kan tillsammans bidra till att utveckla skolans ledarskap, förbättra undervisningen och öka läraryrkets attraktivitet, vilket kommer att göra att allt fler elever når målen.

Utveckla läraryrket och stärk ledarskapet

Statens satsningar på kompetensutveckling och andra reformer behöver stötta det ordinarie arbetet i skolan och bidra till tillit mellan ledning och lärare - inte splittra verksamheten i för många uppdrag.

Tillåt nätbaserad undervisning

Fjärr- och distansundervisning kan underlätta för små skolor i glesbygd. Det kan också förbättra förutsättningar för modersmålsundervisning i alla kommuner samt stärka elevernas möjligheter till likvärdig utbildning.

Meny

Sidfot