Bostäder måste börja byggas snabbare

Det dröjer ofta mer än två innan företag sätter spaden i marken där kommuner planerat färdigt för nya bostäder, visar en SKL-studie. Tiden från färdig detaljplan till byggstart måste minska.

Senaste nytt

Se fler

 • Bra att hälsoväxlingen dras tillbaka


  Regeringen har idag meddelat att förslaget om hälsoväxling dras tillbaka. Arbetet parterna genomfört har gett det resultat SKL ville.
  2016-08-23 | Nyhet
 • Byggare behöver konkurrens


  Det är möjligt att bygga prispressade bostäder även i Sverige. Ökad konkurrens skulle tvinga branschen att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.
  2016-08-23 | Debatt
 • Nu kan hälsoväxlingsförslaget dras tillbaka


  SKL och de fackförbunden inom sektorn lämnar idag en gemensam avsiktsförklaring till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling från regeringen. De...
  2016-08-19 | Nyhet
 • EU:s högsta byggpriser måste pressas


  Produktivitet, effektivitet och kapacitet. Det är något som svensk byggbransch behöver arbeta mer med, skriver SKL och SABO i en gemensam debattartikel.
  2016-08-19 | Debatt

Kurser och konferenserSe fler

 • Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016


  Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef, fastighetsintendent, förvaltare, förvaltningschef eller byggnadschef.
  2016-08-22
 • Så skapar vi bättre vård för asylsökande och nyanlända i höst


  Informationstillfälle i form av en webb-sändning där deltagarna kommer kunna ställa frågor. Webbsändningen är också möjlig att se i efterhand.
  2016-08-23
 • Kommunal kvalitetsledning


  En sexdagars kvalificerad kvalitetsutbildning i internat som genomförs vid tre tillfällen med cirka en månads mellanrum med landets mest framstående föreläsare inom området som handledare.
  2016-08-25

SKL tycker - bostadsbyggandeSe fler

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.

Motstridiga besked fördyrar byggandet

När kommunerna tar fram detaljplaner får de ofta motstridiga besked från länsstyrelserna. Bostäderna som byggs blir dyrare än tänkt.

Meny

Sidfot