SKL i Almedalen

Måndag den 29 juni arrangerade SKL tre seminarier om vård, integration och infrastruktur. Under veckan har SKL har ett tält på Cramérgatan där du kan träffa våra politiker.

Senaste nytt

Se fler

 • Marlene Burwick

  Handlingsplan för barn och unga

  En handlingsplan som fokuserar på skyddet för barn och unga som far illa togs av SKL:s styrelse fredagen den 12 juni.
  2015-06-30 | Nyhet
 • Skolklass med elever.

  Nu bildar vi ett expertråd för skolutveckling

  För att komplettera regeringens skolkommission kommer SKL och Friskolornas riksförbund att bilda ett expertråd med forskare, skriver Lena Micko och Mikaela Valtersson i Dagens Samhälle.
  2015-06-30 | Debatt

Kurser och konferenser

Se fler

SKL i Almedalen

SKL finns på plats under Almedalsveckan med flera ledande politiker och tjänstemän. SKL arrangerar tre seminarier måndag den 29 juni och kommer under hela veckan ha ett tält på Cramérgatan.
2015-06-29 - 2015-07-03

EU:s migrationspolitik

Ett seminarium om asyl och integration. Med avstamp i EU:s migrationspolitik diskuterar vi kommunernas förutsättningar och vad som behövs för att förbättra mottagandet och integrationen.
2015-08-24

Hållbar jämställdhet: Räddningstjänst

En utbildning för kommuner som vill ge invånarna likvärdig service oavsett kön inom området Räddningstjänst.
2015-09-08

SKL tycker – bostadsbyggandeSe fler

Bättre finansiella förutsättningar

Byggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Byggkostnader behöver ses över

Bostadsbyggandet blir allt dyrare. Det begränsar invånarnas möjligheter att efterfråga nyproducerade bostäder, vilket inte bara drabbar den enskilde – utan även arbetsmarknaden och tillväxten.

Det behövs avtal i regioner med bostadsbrist

Byggherrar, stat och kommuner borde sluta avtal om hur parterna ska bidra till ökat bostadsbyggande.

Meny

Sidfot