Ny politisk ledning i SKL

På SKL:s valkongress valdes ny ordförande, vice ordföranden och styrelse för mandatperioden 2015-2019. Styrelsen utsåg beredningar och delegationer vid sitt första möte den 25 mars.

Senaste nytt

Se fler

 • En äldre man och hans barnbarn som tittar på en mobil.

  Lyckad satsning på e-hälsa inom äldreomsorgen

  Satsningen på att utveckla socialtjänsten och äldreomsorgen har varit framgångsrik i kommunerna. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning.
  2015-03-27 | Nyhet
 • Earth hour logotyp.

  SKL släcker på lördag

  På lördag den 28 mars kl. 20.30-21.30 släcker SKL takskyltar och inomhusbelysning på Hornsgatan 20 för att visa sitt stöd till klimatmanifestationen Earth Hour.
  2015-03-27 | Nyhet

Kurser och konferenser

Se fler

Demokratidagen 2015

SKL bjuder in till Demokratidagen 2015, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, demokrati-utredningens ordförande Olle Wästberg och andra intressanta föreläsare.
2015-04-14

Skolriksdag 2015

Skolriksdag 2015 har fokus på hur vi kan skapa förutsättningar för en bra och kreativ skola, skickligt ledarskap och elevernas lärande. Under två dagar samlas politiker, ledande tjänstemän, rektorer och förskolechefer från hela landet för att diskutera skolans framtidsfrågor.
2015-04-27

Arbetsgivarforum

Arbetsgivarforum är en återkommande konferens som genomförs vartannat år - en arena där välfärdssektorn diskuterar framtidens arbetsgivarfrågor. Under två dagar utmanar vi det invanda och inspirerar till arbetsgivarpolitisk utveckling.
2015-05-26

SKL tycker – integration Se fler

Anpassa insatser för utbildning och arbete efter individens kompetens

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsförberedande insatser till nyanlända. Många kommuner kan utifrån lokala förutsättningar erbjuda utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, men Arbetsförmedlingen saknar möjlighet att utforma insatser tillsammans med kommunerna.

Staten ska ersätta kommunerna för deras faktiska kostnader

Staten ska fullt ut ersätta kommunerna för de kostnader kopplade till mottagande och integration, som staten är ansvarig för. I dag är ersättningarna till kommunerna för låga. Ersättningarna behöver också vara träffsäkra och enkla att administrera.

Ändra reglerna för eget boende

En stor del av asylsökande och nyanlända ordnar eget boende, ebo. I praktiken handlar det ofta om inneboende och trångboddhet, eller en luftadress, med negativa konsekvenser, inte minst för barnen.

Meny

Sidfot