Minskat rekryteringsbehov om fler jobbar mer och längre

Välfärden behöver en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren. Men rekryteringsbehovet kan minska kraftigt om fler går upp i arbetstid och jobbar till 65 år.

Senaste nytt

Se fler

  • Gunilla Glasare 2015-03-05 | Debatt

    Statligt mått på vattenkvalitet måste bli relevant

    Livsmedelsverket måste börja mäta dricksvattnets kvalitet på ett relevant sätt. Mätandet behöver vara till stöd för kommunernas arbete. Så är inte fallet i dag.
  • Äldre person. 2015-03-05 | Nyhet

    Inga onödiga sjukhusvistelser

    Regeringens utredare föreslår en ny lag så att patienter inte ska bli kvar på sjukhus onödigt länge. I dag kan de bli kvar en vecka innan hemkommunen blir skyldig att ersätta landstinget.

Kurser och konferenser

Se fler

2015-03-24

Valkongress och ordförandedag

Vid valkongressen väljer SKL styrelse och ordförande för kommande mandatperiod, 2015–2019. Förbundets konferens ordförandedagen arrangeras i samband med valkongressen.

2015-04-14

Demokratidagen 2015

SKL bjuder in till Demokratidagen 2015, mötesplatsen för alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och medborgardialog. Här möter du kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, demokrati-utredningens ordförande Olle Wästberg och andra intressanta föreläsare.

SKL tycker

Gör om systemet med gode män och överförmyndare

Systemet för gode män och förvaltare vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas på ett ohållbart sätt. Det är dags att bygga om systemet från grunden, så att behövande människor får tillgång till bästa möjliga hjälp.

Gör statsbidragen till skolan mer effektiva

Statsbidragen till skolan behöver utformas utifrån olika kommuners behov och att de är enkla att söka, använda och redovisa.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.