Minskat rekryteringsbehov om fler jobbar mer och längre

Välfärden behöver en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren. Men rekryteringsbehovet kan minska kraftigt om fler går upp i arbetstid och jobbar till 65 år.

Senaste nytt

Se fler

  • Lärare i skolan 2015-02-20 | Nyhet

    Nio strategier för att möta lärarbehovet

    Sverige har i dag ingen allmän lärarbrist. Men det ökande intresset för lärarutbildningen, fler karriärvägar och god löneutveckling måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli lärare.
  • Om integration på arbetsmarknaden 2015-02-19 | Nyhet

    Viktigt med dialog om åtgärder för integration

    Det är positivt att regeringen vill verka för en bättre integration. Alla kommuner tar emot flyktingar och det behöver öka. Då krävs att staten tar sitt ansvar i större utsträckning.

Kurser och konferenser

Se fler

2015-03-11

Landstingens krisberedskap 2015

SKL, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in till konferens om landstingens krisberedskap. I samband med konferensen anordnas även möte med SKL:s nätverk för landstingens krisberedskap (NLK).

2015-03-12

Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2015

SKL anordnar en tvådagarskonferens i Uppsala om hur framtidens arbetsmarknad ser ut och vilka utmaning som väntar Sverige.  Den 11 mars hålls även en förkonferens om sociala hänsyn i offentliga upphandlingar.

SKL tycker

Gör om systemet med gode män och överförmyndare

Systemet för gode män och förvaltare vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas på ett ohållbart sätt. Det är dags att bygga om systemet från grunden, så att behövande människor får tillgång till bästa möjliga hjälp.

Gör statsbidragen till skolan mer effektiva

Statsbidragen till skolan behöver utformas utifrån olika kommuners behov och att de är enkla att söka, använda och redovisa.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.