Ansvar och långsiktighet måste prägla avtalsrörelsen

Årets avtalsrörelse har börjat. SKL arbetar för att välfärdens medarbetare ska ha goda villkor samtidigt som kvaliteten i välfärden värnas.

Senaste nytt

Se fler

  • Plats för nyanlända i fler skolor

    SKL säger ja till en utrednings förslag att friskolor ska få avsätta ett begränsat antal platser för nyanlända elever.
    2016-02-08 | Nyhet
  • Sifferlösa avtal utvecklar välfärden

    Vi värnar den svenska modellen. Vi har haft löneavtal som bygger på lokal lönebildning och individuell lönesättning i 20 år. Hållningen har gällt oavsett politisk majoritet i SKL:s styrelse.
    2016-02-04 | Debatt

Kurser och konferenser

Se fler

Förnyelse av socialtjänsten

I Skottland har man ambitionen att vara ”den bästa platsen i världen” för barn och unga. SKL arrangerar ett heldagsseminarium med representanter för Skottlandsmodellen.
2016-03-07

Offentlig finansiering av flygplatser

SKL bjuder in till ett eftermiddagsseminarium för att utveckla på vilka grunder det är möjligt att ge ekonomiskt stöd till en regional flygplats. 2016-03-15

Nyanländas etablering en investering för framtiden

Hösten har i stor utsträckning präglats av det ökade antalet flyktingar som tar sig till Europa. Hur ska vi förstå bakgrunden till flyktingsituationen och vad kan vi säga om den närmsta framtiden?
2016-03-16

SKL tycker - ett hållbart asylmottagandeSe fler

Krav på akuta regelförändringar

Det behövs omedelbara regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting.

Samverkan mellan stat och kommun om asylboenden

Placeringar av anläggningsboenden ska ske i samverkan med kommunerna och inte komma som en överraskning.

Ändra reglerna för eget boende

Asylsökandes rätt att ordna eget boende behöver prövas utifrån om de hittar ett lämpligt boende, så kallat gebo, godkänt eget boende.

Meny

Sidfot