Så jobbas det lokalt med mottagande och integration

Kommuner och landsting gör stora insatser för att ta emot människor som flytt till Sverige och för att stödja integrationen. SKL har samlat exempel på lokala insatser om bland annat bostäder, skola och vård.

Senaste nytt

Se fler

 • Lena Micko.

  Viktigt att punkter om utsatta EU-medborgare beaktas

  SKL:s styrelse har beslutat om ett antal punkter som man vill att den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare ska beakta. Ambitionen är att hitta positiva lösningar för alla parter.
  2015-11-27 | Nyhet
 • Läkare och patient i samtal.

  Pengar för bättre cancervård

  Regeringen beslutade idag att betala ut 206 miljoner kronor till landsting som redovisat sitt arbete och infört standardiserade vårdförlopp i cancervården.
  2015-11-26 | Nyhet

Kurser och konferenser

Se fler

Webbmöte om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn och om arbetet med handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården.
2015-12-09

SKL:s Internationella dag 2016

En heldagskonferens om EU- och internationella frågor för dig som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting och region.
2016-01-06

Styra och leda framtidens välfärd

Här diskuteras hur den framtida välfärden kan styras, ledas och utvecklas ur olika perspektiv i debatter, seminarier och workshops.
2016-01-12

SKL tycker - ett hållbart asylmottagandeSe fler

Krav på akuta regelförändringar

Det behövs omedelbara regelförändringar för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting.

Samverkan mellan stat och kommun om asylboenden

Placeringar av anläggningsboenden ska ske i samverkan med kommunerna och inte komma som en överraskning.

Ändra reglerna för eget boende

Asylsökandes rätt att ordna eget boende behöver prövas utifrån om de hittar ett lämpligt boende, så kallat gebo, godkänt eget boende.

Meny

Sidfot