Satsningar för en bättre skola

SKL leder flera satsningar för att förbättra skolan. Närmare hälften av Sveriges kommuner deltar i en eller flera av de satsningar som vi driver.

Senaste nytt

Se fler

 • Lärare hjälper elev.

  OECD ger inget stöd för statlig skola

  Förstatligande av skolan är varken en lösning för att lyfta elevernas resultat eller något som OECD föreslår. Tyvärr stjäl den förenklade lösningen blickarna från det som skolan behöver.
  2015-05-21 | Debatt
 • Skolgård med lärare och elever som står i en grupp.

  Lokala självstyret måste respekteras bättre av staten

  Den kommunala självstyrelsen måste värnas och utvecklas. Det måste bli ett slut på att lämpa över statligt ansvar på lokal och regional nivå, skriver SKL:s nya politiska ledning.
  2015-05-20 | Debatt

Kurser och konferenser

Se fler

Arbetsgivarforum

Arbetsgivarforum är en arena där välfärdssektorn diskuterar framtidens arbetsgivarfrågor. Under två dagar utmanar vi det invanda och inspirerar till arbetsgivarpolitisk utveckling.
2015-05-26

Social hållbarhet – för alla?

Konferens om social sammanhållning och minskade skillnader i hälsa. Bland de medverkande är folkhälsominister Gabriel Wikström och huvudsekreteraren i Demokratiutredningen Daniel Lindvall.
2015-05-27

Förtätning av städer

Förtätning av städer är en trend idag och en stor utmaning för alla parter. Konferensen tar upp utmaningar som kommunerna står inför, vad kommunen kan göra och vad staten behöver tänka på.
2015-06-09

SKL tycker – skolaSe fler

Samarbeta med skolhuvudmännen

Regeringen och huvudmännen kan tillsammans bidra till att utveckla skolans ledarskap, förbättra undervisningen och öka läraryrkets attraktivitet, vilket kommer att göra att allt fler elever når målen.

Utveckla läraryrket och stärk ledarskapet

Statens satsningar på kompetensutveckling och andra reformer behöver stötta det ordinarie arbetet i skolan och bidra till tillit mellan ledning och lärare - inte splittra verksamheten i för många uppdrag.

Tillåt nätbaserad undervisning

Fjärr- och distansundervisning kan underlätta för små skolor i glesbygd. Det kan också förbättra förutsättningar för modersmålsundervisning i alla kommuner samt stärka elevernas möjligheter till likvärdig utbildning.

Meny

Sidfot