SKL i Almedalen

Måndagen den 29 juni arrangerade SKL tre seminarier om vård, integration och infrastruktur. Seminarierna kan ses i efterhand.

Senaste nytt

Se fler

 • En utsatt kvinna som pratar med en kurator.

  Kvinnojourernas utmaning

  Dagens system med upphandling fungerar inte för den ideella sektorn. Det civila samhället har en avgörande roll i välfärden, och nu ska vi säkerställa att det får fortsätta vara så.
  2015-07-03 | Nyhet
 • Människor på stortorget i Gävle.

  SKL välkomnar utredare för att skapa nya regioner 

  Sveriges Kommuner och Landsting välkomnar regeringens initiativ till att utse utredare som nu kan påbörja arbetet med att modernisera den regionala indelningen. 
  2015-07-01 | Nyhet

Kurser och konferenser

Se fler

SKL i Almedalen

SKL finns på plats under Almedalsveckan med flera ledande politiker och tjänstemän. SKL arrangerar tre seminarier måndag den 29 juni och kommer under hela veckan ha ett tält på Cramérgatan.
2015-06-29 - 2015-07-03

EU:s migrationspolitik

Ett seminarium om asyl och integration. Med avstamp i EU:s migrationspolitik diskuterar vi kommunernas förutsättningar och vad som behövs för att förbättra mottagandet och integrationen.
2015-08-24

SKL tycker – bostadsbyggandeSe fler

Bättre finansiella förutsättningar

Byggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Byggkostnader behöver ses över

Bostadsbyggandet blir allt dyrare. Det begränsar invånarnas möjligheter att efterfråga nyproducerade bostäder, vilket inte bara drabbar den enskilde – utan även arbetsmarknaden och tillväxten.

Det behövs avtal i regioner med bostadsbrist

Byggherrar, stat och kommuner borde sluta avtal om hur parterna ska bidra till ökat bostadsbyggande.

Meny

Sidfot