Jämförelser för ständig förbättring

SKL:s Öppna jämförelser stödjer utvecklingen av välfärden. Kommunerna och landstingen kan lära av varandra för att förbättra sina verksamheter.

Senaste nytt

Se fler

  • Glad pojke och flicka. 2014-12-18 | Pressmeddelande

    Sveriges elever är nöjda med skolan

    De allra flesta elever är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största elevenkät med nära 100 000 elever. Enkätsvaren finns uppdelade per kommun.
  • Sedlar. 2014-12-18 | Nyhet

    Webbsändning om ekonomirapporten

    SKL presenterar ekonomirapporten fredagen den 19 december kl. 09.00 på en direktsänd presskonferens.

Kurser och konferenser

Se fler

2015-01-20

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Konferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister. Konferensen är tänkt ge en möjlighet för erfarenhetsutbyte och mer kunskap.

2014-01-27

Vad innebär nya polismyndigheten?

Den 1 januari 2015 blir Sveriges 21 polismyndigheter en enda stor myndighet. Hur påverkar den nya Polisen det lokala brottsförebyggande arbetet? Det och mycket annat diskuteras under Trygghetsdagen.

SKL tycker – infrastruktur

Se fler

Fel att flytta ansvar för infrastrukturen

Staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. Det är varken rimligt eller hållbart. Utbyggnad, drift och underhåll av nationell infrastruktur är ett statligt ansvar. 

Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens

Digitaliseringen går snabbt framåt och Sveriges bredbandsnät, de så kallade fibernäten, har blivit en gemensam angelägenhet. De behöver därför hanteras som annan samhällsbärande infrastruktur.