Välfärden är en framtidsbransch

Välfärden behöver en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren. Här finns många viktiga jobb för den som vill vara med och göra skillnad.

Senaste nytt

Se fler

  • Kvinna som får hjälp av handläggare på socialkontor. 2014-10-29 | Nyhet

    Positiva resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

    Utsatta människor behöver snabbt stöd. Det är därför positivt att väntetiderna på socialkontoren är fortsatt korta och att samverkan med andra myndigheter prioriteras.
  • Patient som ligger i sjukhussäng och läser tidning. 2014-10-29 | Nyhet

    Vården säkrare än vi trott

    Nya data från Sveriges Kommuner och Landsting visar att antalet patienter som avlider eller får bestående men av vårdskador är avsevärt lägre än tidigare studier visat.

Kurser och konferenser

Se fler

2014-11-05

Mer effekt i tillväxtarbetet

Workshopen syftar till att genom praktiska exempel och diskussioner ge en bättre inblick i flernivåsamverkan och dess betydelse för lokal och regional utveckling.

2014-11-07

Att leda skolans digitala utveckling

Hur du kan styra och leda så att elever och pedagoger drar full nytta av modern teknik.

2014-11-10

Lär dig upptäcka, förebygga och hantera korruption

SKL har tagit fram en interaktiv utbildning om korruption som visar vilka byggstenar som krävs för att strategiskt ta sig an frågan om korruptionsbekämpning.

SKL tycker – Skola

Se fler

Samarbeta med skolhuvudmännen

Skolan behöver arbetsro och nationell samverkan. Regeringen och huvudmännen behöver ha en regelbunden dialog för att höja elevernas resultat.

Utveckla läraryrket och stärk ledarskapet

Kommuner som lyckas väl med skolan har en bra samverkan mellan de som leder skolan och lärarna. 

Förstelärare ska utveckla skolans ledarskap

Skickliga lärare lyfter eleverna och skolans resultat. Förestelärare bidrar till att lyfta lärarnas samlade kompetens.

Digitalisera de nationella proven

Med hjälp av modern teknik kan de nationella proven både utformas smartare och rättas enklare.