Svensk välfärd av hög kvalitet

Svensk välfärd är internationellt sett av hög kvalitet. De allra flesta invånare är nöjda med kommunernas och landstingens välfärdstjänster. Det är ren fakta.

Senaste nytt

Se fler

Kurser och konferenser

Se fler

2015-01-20

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

Konferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister. Konferensen är tänkt ge en möjlighet för erfarenhetsutbyte och mer kunskap.

2014-01-27

Vad innebär nya polismyndigheten?

Den 1 januari 2015 blir Sveriges 21 polismyndigheter en enda stor myndighet. Hur påverkar den nya Polisen det lokala brottsförebyggande arbetet? Det och mycket annat diskuteras under Trygghetsdagen.

SKL tycker – infrastruktur

Se fler

Fel att flytta ansvar för infrastrukturen

Staten lägger över allt mer kostnader för nationell infrastruktur på kommunerna och landstingen. Det är varken rimligt eller hållbart. Utbyggnad, drift och underhåll av nationell infrastruktur är ett statligt ansvar. 

Offentligt ägda bredbandsnät främjar konkurrens

Digitaliseringen går snabbt framåt och Sveriges bredbandsnät, de så kallade fibernäten, har blivit en gemensam angelägenhet. De behöver därför hanteras som annan samhällsbärande infrastruktur.