Företagare allt nöjdare med kommunernas service

Landets företagare blir allt nöjdare med den service som kommunerna erbjuder. Kommunerna arbetar aktivt för att förbättra det lokala företagsklimatet och SKL stödjer arbetet, bland annat genom att anordna utbildningar.

Senaste nytt

Se fler

 • SKL:s ordförande Lena Micko.

  En miljard för utveckling i vården

  Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse om förbättrad tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård.
  2015-04-25 | Pressmeddelande
 • En pojke som blir mätt av en skolsköterska och en flicka som står bredvid och tittar på.

  Elevhälsans utmaningar i ny rapport

  De riktade statsbidragen för elevhälsan behöver utvecklas och det behövs fler utbildningsplatser för ett antal olika yrkesgrupper. Det visar SKL:s rapport Nuläge och utmaningar i elevhälsan.
  2015-04-24 | Nyhet

Kurser och konferenser

Se fler

Skolriksdag 2015

Under två dagar samlas politiker, ledande tjänstemän, rektorer och förskolechefer från hela landet för att diskutera skolans framtidsfrågor.
2015-04-27

Digitaliseringen av skolan, vad kan du som politiker göra?

Det gäller att fokusera på rätt saker, prioritera insatser och aktiviteter. På det webbsända seminariet diskuterar vi hur politiker och skolledare kan bidra till en digitaliserad skola.
2015-04-29

Arbetsgivarforum

Arbetsgivarforum är en arena där välfärdssektorn diskuterar framtidens arbetsgivarfrågor. Under två dagar utmanar vi det invanda och inspirerar till arbetsgivarpolitisk utveckling.
2015-05-26

SKL tycker – integration Se fler

Anpassa insatser för utbildning och arbete efter individens kompetens

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för arbetsförberedande insatser till nyanlända. Många kommuner kan utifrån lokala förutsättningar erbjuda utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, men Arbetsförmedlingen saknar möjlighet att utforma insatser tillsammans med kommunerna.

Staten ska ersätta kommunerna för deras faktiska kostnader

Staten ska fullt ut ersätta kommunerna för de kostnader kopplade till mottagande och integration, som staten är ansvarig för. I dag är ersättningarna till kommunerna för låga. Ersättningarna behöver också vara träffsäkra och enkla att administrera.

Ändra reglerna för eget boende

En stor del av asylsökande och nyanlända ordnar eget boende, ebo. I praktiken handlar det ofta om inneboende och trångboddhet, eller en luftadress, med negativa konsekvenser, inte minst för barnen.

Meny

Sidfot