Stort förtroende för ambulans och räddningstjänst

Svenskarna har stort förtroende för räddningstjänsten och ambulansen. Både ambulansen och räddningstjänsten rycker ut snabbare än vad många förväntar sig.

Senaste nytt

Se fler

Kurser och konferenser

Se fler

2015-02-04

Konferens om utsatta EU-medborgare i kommunerna

SKL och Linköpings kommun anordnar en konferens i Linköping om utsatta EU-medborgare. Syftet är att problematisera och diskutera möjliga konkreta lösningar, både i dessa människors hemländer och i Sverige.

2015-02-06

Om integration – inspiration och arena för samtal

Arena för tillväxt och SKL erbjuder dig som toppolitiker en dag i Stockholm om möjligheter och utmaningar med integration. Syftet med dagen är att nya möjligheter skapas genom inspiration, erfarenhetsutbyte och nätverkskapande.

SKL tycker

Gör om systemet med gode män och överförmyndare

Systemet för gode män och förvaltare vilar på en uråldrig lagstiftning som ständigt lappas och lagas på ett ohållbart sätt. Det är dags att bygga om systemet från grunden, så att behövande människor får tillgång till bästa möjliga hjälp.

Gör statsbidragen till skolan mer effektiva

Statsbidragen till skolan behöver utformas utifrån olika kommuners behov och att de är enkla att söka, använda och redovisa.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.