Publicerad: 27 januari 2015
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Ännu bättre cancervård

SKL arbetar tillsammans med landsting, regioner och regionala
cancercentrum för att göra cancervården ännu bättre. Varje dag räknas!

nationell cancersatsning - varje dag räknas!

Stöd till nationell samverkan, nationell satsning för att korta väntetiderna samt införa ett nationellt system för standardiserade vårdförlopp utgör de viktigaste insatsområdena.

SKL och regionala cancercentrum ska ge  nationellt som regionalt samordnat stöd till landstingen i arbetet med en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård.

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!