Publicerad: 14 januari 2015
Prenumerera på Statistik, nyckeltal, jämförelser

Sjukfrånvaron hos anställda i kommuner och landsting

En sammanställning av uppgifterna från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar

febertermometer

Nyckeltal

Den totala sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.

Definition av nyckeltalen (PDF, nytt fönster)  

Redovisningar

Sammanställning av den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen.

Kommuner

Kommuner 2013 (Excel, nytt fönster) (uppdaterad sept 2014)

Kommuner 2012 (Excel, nytt fönster)

Landsting

Landsting/regioner 2013 (Excel, nytt fönster)

Landsting/regioner 2012 (Excel, nytt fönster)

Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.

Kolada

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!