Publicerad: 9 januari 2015
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Jämfört med SKL:s förra bedömning (cirkulär 14:53, EkonomiNytt 18/2014, MakroNytt 3/2014) är den nya skatteunderlagsprognosen främst reviderad på grund av en annan utveckling av lönesumman.

Skatteunderlagsprognos per den 19 december 2014

För perioden 2014–2018 räknar vi med att skatteunderlaget ökar knappt 24 procent.

Hela prognosen finns i cirkulär 14:59, EkonomiNytt 19/2014 samt ”Ekonomirapporten. December 2014”.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten. December 2014

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2014–2018 för kommuner

Prognosunderlag 2014–2018 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!