Publicerad: 14 april 2015
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Jämfört med SKL:s förra bedömning är främst prognosen för arbetade timmar reviderad. Sammantaget innebär vår nya bedömning en viss nedrevidering av skatteunderlagets utveckling 2014–2015 och en lite större upprevidering av 2016.

Skatteunderlagsprognos per den 19 februari 2015

Hela prognosen finns i cirkulär 15:7 och EkonomiNytt 04/2015. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen är den som presenterades i ”Ekonomirapporten. December 2014”.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten. December 2014

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2015–2019 för kommuner

Prognosunderlag 2015–2019 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot