Publicerad: 27 mars 2015

Öppna jämförelser: grundskola 2014

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2014

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner. Möjligheten till jämförelser av olika resultat- och resursindikatorer kan bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete av grundskolan.

Temat i årets rapport är Matematiksatsningen Pisa 2015 – en modell för att utveckla svensk skola.

Sveriges största elevundersökning

Sedan 2012 har elevenkäten Elevernas syn på undervisning ingått som en del i Öppna jämförelser. Sedan hösten 2014 presenteras elevundersökningen som en fristående rapport.

Elevundersökningen läsåret 2013/2014

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot