Publicerad: 26 februari 2015

Öppna jämförelser: grundskola 2014

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2014

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner. Möjligheten till jämförelser av olika resultat- och resursindikatorer kan bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete av grundskolan.

Temat i årets rapport är Matematiksatsningen Pisa 2015 – en modell för att utveckla svensk skola.

Sveriges största elevundersökning

SKL har även gjort en enkätundersökning med nära 100 000 elever i årskurs 5 och 8 som en uppföljning av Öppna jämförelser grundskola 2014.

Elevundersökningen

Elevernas syn på skolan

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!