Publicerat: 13 januari 2015
Prenumerera på Statistik, nyckeltal, jämförelser

Kostnad per patient, KPP

SKL driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

sjuksköterska mäter blodtryck på patient

I arbetet ingår bland annat att verka för att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser. SKL ansvarar också för att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas. 

Uppgifterna i databasen bildar ett underlag för utveckling av metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården. Arbetet sker i nära samarbete med landsting och sjukhus.

För att uppnå en nationell samstämmighet inom KPP-området har man bildat ett antal grupper och nätverk.

Kommande nätverksmöten

  • Nätverksmöte, Somatikens KPP-arbete, den 18 mars 2015.
  • Nätverksmöte, KPP psykiatri, den 19 mars 2015.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!