Publicerad: 6 februari 2015
Prenumerera på Statistik, nyckeltal, jämförelser

Kostnad per patient, KPP

SKL driver ett arbete för att stödja införandet av patientrelaterad kostnadsredovisning i sjukvården, KPP - Kostnad per patient. KPP innebär att kostnaden beräknas för varje individuell vårdkontakt.

sjuksköterska mäter blodtryck på patient

I arbetet ingår bland annat att verka för att man ska använda enhetliga principer för att underlätta jämförelser. SKL ansvarar också för att KPP-data från sjukhusen sammanställs i en databas. 

Uppgifterna i databasen bildar ett underlag för utveckling av metoder för jämförelser, analyser och ersättningar inom sjukvården. Arbetet sker i nära samarbete med landsting och sjukhus.

För att uppnå en nationell samstämmighet inom KPP-området har man bildat ett antal grupper och nätverk.

Ny rapport kring KPP Psykiatri

SKL har i samverkan med nio landsting beskrivit den psykiatriska vården utifrån de uppgifter som finns i KPP-databasen. I rapporten redovisas vårdens kostnader utifrån vårdform, diagnos, ålder, kön m.m. uppdelat per landsting. Rapporten fokuserar på den allmänpsykiatriska vården för vuxna 2013. Rapporten publicerades i januari 2015 och finns under Publikationer nedan.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot