Publicerad: 23 april 2015
Prenumerera på Ekonomi

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna är lika för kommuner och landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.

Beslutade PO-pålägg för 2015

  • totalt för kommuner 38,46 procent
  • totalt för landsting 44,13 procent

Delar som ingår

  • lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
  • avtalsförsäkringar: oförändrade premier, 0,21 procent.
  • avtalspensioner: SKL rekommenderar för 2015 ett oförändrat kalkylerat pålägg för kommunerna med 6,83 procent på lönesumman.

För landstingen rekommenderas en höjning med 1,1 procentenheter till 12,5 procent på lönesumman. Behovet av högre PO förklaras av att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen ökar bland annat på grund av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2015 och prel 2016 150423 (Excel 2010, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2015 och prel 2016 150423 (Excel 2010, nytt fönster)

Särregler för olika ålderskategorier

Ungdomar som inte fyllt 26 år vid årets ingång till och med april

Riksdagen har tagit ramarna för budgeten enligt Alliansens reservation med oförändrad arbetsgivaravgift för unga. Det innebär att den nedsänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar, som inte fyllt 26 år vid årets ingång, kvarstår. År 2014 och till och med april 2015 är den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar 15,49 procent. Inklusive avtalsförsäkringar och kollektivavtalade pensioner är totala arbetsgivaravgiften 21,29 procent.

Nya regler från maj 2015 för alla under 25 år

Riksdagen har den 25 mars beslutat om nya arbetsgivaravgifter för unga. Arbetsgivare ska deklarera enligt de nya reglerna från och med redovisningsperioden maj 2015. Finansministern aviserade även att regeringen avser återkomma i vårändringsbudgeten med förslag om slopande av ungdomsrabatten i två steg, med början den 1 augusti 2015.

Nedsättning av socialavgifter för unga förändras

  • De nya reglerna innebär att den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgifter för anställda som är födda 1989 slopas.
  • För anställda som är födda 1990–1991 gäller samma avgift som tidigare.
  • Den lagstadgade arbetsgivaravgiften för anställda som är födda 1992 eller senare sänks till 10,21 procent.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Skatteförslag i vårändringsbudgeten

Anställda över 65 år

Arbetsgivare betalar enbart ålderspensionsavgiften 10,21 procent.  Därtill kommer kollektivavtalad pension som beräknas till 5,59 procent.

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter.

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Under de senaste åren har det emellertid blivit alltmer differentierade arbetsgivaravgifter kopplade till de anställdas åldrar.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2014 (Excel 97, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2005–2014 (Excel 97, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot