Publicerad: 29 januari 2015
Prenumerera på Ekonomi

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna är lika för kommuner och landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.

Beslutade PO-pålägg för 2014 och 2015

  • totalt för kommuner 38,46 procent
  • totalt för landsting 44,13 procent

Delar som ingår

  • lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
  • avtalsförsäkringar: oförändrade premier, 0,21 procent.
  • avtalspensioner: SKL rekommenderar för 2014 ett oförändrat kalkylerat pålägg för kommunerna med 6,83 procent på lönesumman.

För landstingen rekommenderas en höjning med 1,1 procentenheter till 12,5 procent på lönesumman. Behovet av högre PO förklaras av att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen ökar bland annat på grund av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2014 och 2015 141219 (Excel 2010, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2014 och 2015 141219 (Excel 2010, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifterna för kommuner och landsting för år 2015 är oförändrade jämfört med 2014.

Särregler för olika ålderskategorier

Nedsättning av socialavgifter för unga

Riksdagen beslutade i december om ramarna för budgeten enlighet med Alliansens budgetmotion. Det innebär oförändrad arbetsgivaravgift för unga.

Information om nedsättningen under våren 2015 av socialavgifter för unga

Ungdomar som inte fyllt 26 år vid årets ingång

Riksdagen har tagit ramarna för budgeten enligt Alliansens reservation med oförändrad arbetsgivaravgift för unga. Det innebär att den nedsänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar, som inte fyllt 26 år vid årets ingång, kvarstår. År 2014 och 2015 är den lagstadgade arbetsgivaravgiften för ungdomar 15,49 procent. Inklusive avtalsförsäkringar och kollektivavtalade pensioner är totala arbetsgivaravgiften 21,29 procent.

Anställda över 65 år

Arbetsgivare betalar enbart ålderspensionsavgiften 10,21 procent.  Därtill kommer kollektivavtalad pension som beräknas till 5,59 procent.

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter.

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Under de senaste åren har det emellertid blivit alltmer differentierade arbetsgivaravgifter kopplade till de anställdas åldrar.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2013 (Excel, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2005–2013 (Excel, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!