Om SKL

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Alla kommuner,  landsting och regioner har valt att vara medlemmar i SKL. Regionerna som är medlemmar är  bildade enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar.

Lena Micko

SKL:s ordförande Lena Micko

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla våra medlemmars verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom ett brett spektrum av ämnen.

SKL:s medlemmar

Stor arbetsgivarorganisation

SKL är arbetsgivarorganisation för alla kommuner, landsting och regioner. Våra medlemmar är tillsammans arbetsgivare för mer än en miljon människor. SKL har till uppgift att teckna centrala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor.

Arbetsgivarfrågor

Det går att göra skillnad

SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. På så vis kan vi påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i förlängningen bäst gynnar allmänheten. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

Internationellt

Lättläst information om Sveriges Kommuner och Landsting

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


Personuppgifter

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot