Våra företag

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bedriver verksamhet dels inom förbundet, dels i aktiebolag.

Organisationsschema för SKL:s företag

Ägare och styrelse

Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL Företag AB är moderbolag för ett antal dotter- och intresseföretag i SKL Företag – koncernen. Se ägarandelar för varje bolag i organisationsskissen.

Bolagen inom koncernen ska verka för uppfyllelse av de mål som anges i uppdrag från SKL:s kongress samt i SKL:s verksamhetsplan. SKL Företag AB:s styrelse består av ledamöterna i SKL:s arbetsutskott.

VD för SKL är också VD i SKL Företag AB.

SKL Företag AB

Moderbolaget ska äga företag med uppgift att på affärsmässiga grunder bidra till att tillgodose kommunernas, landstingens, regionernas och deras bolags behov av varor och tjänster samt stödja och samordna dessa företags verksamheter.

SKL Företag AB

Koncernen — en kort beskrivning av bolagen

Dagens Samhälle AB ger ut tidningen och webbtidningen Dagens Samhälle samt driver en debattwebb.

Dagens Samhälle AB

Equalis AB arbetar med att öka patientsäkerheten genom kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling inom laboratoriemedicin.

Equalis AB

SKL Fastigheter och Service AB med dotterbolag bedriver serviceverksamhet samt äger och förvaltar fastigheter, främst för SKL:s behov.

SKL Fastigheter och Service AB

SKL Kommentus AB är moderbolag för verksamhet inom områdena Upphandling och Verksamhetsstöd. Kunderna finns inom den kommunala och landstingskommunala sektorn. Samordnad upphandling görs bland annat inom områdena energi, fordon, finansiering, varor och tjänster samt IT.

Den samordnade upphandlingsverksamheten bedrivs i egen juridisk person i form av en inköpscentral, SKL Kommentus Inköpscentral AB. Rådgivning och utbildning inom upphandling bedrivs i dotterbolaget AffärsConcept AB.

SKL Kommentus AB

SKL International AB bedriver internationella utvecklingsprojekt. Sida är den huvudsakliga uppdragsgivaren och finansiären.

SKL International AB

KPA AB med dotterbolag arbetar med försäkringar, kapitalförvaltning och pensionsadministration åt kommuner, landsting, regioner samt bolag inom kommunsektorn.

KPA AB

SOS Alarm Sverige AB med dotterbolag svarar bland annat för SOS-tjänsten i Sverige genom att ta emot och förmedla larm på nödnumret 112.

SOS Alarm Sverige AB

SKL Kapitalförvaltning AB

SKL Kapitalförvaltning AB förvaltar SKL:s kapital och fungerar som koncernbank. Kapitalet som SKL Kapitalförvaltning AB förvaltar uppgår till drygt 2 mdr kronor.

Det har framförallt genererats genom försäljningar av företag som ingått i SKL Företag-koncernen, men cirka 0,7 mdr kronor är inlånat från förbundet och övriga dotterbolag.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot