Publicerad: 25 januari 2016
Prenumerera på Mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter

I landets kommuner, landsting och regioner finns de flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med. SKL arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Barnets rättigheter

Arbetet bedrivs genom intressebevakning, omvärldsbevakning, metodstöd och kunskapsutveckling. Dessutom bidrar SKL till erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar med frågan lokalt och regionalt.

Aktuellt

Läs vidare

Publikationer

Nyhetsbrev

Att genomföra barnkonventionen

Filmen speglar möjligheter och utmaningar att genomföra barnkonventionen. Barn har rättigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot