Publicerad: 4 mars 2016
Prenumerera på Politisk styrning

Frågor och svar om att bilda större regioner

SKL har en stödjande roll under processen med en möjlig regionreform. SKL undersöker också hur en ny regionbildning kan påverka kommuner, landsting och regioner utifrån olika aspekter. Ta del av svar på vanliga frågor som ställs kring regionfrågan.

SKL har länge varit pådrivande om att den regionala indelningen behöver ändras. Senast i augusti 2017 ska regeringens tillsatta Indelningskommitté lämna förslag på hur en ny läns- och landstingsindelning kan se ut för att få till stånd förutsättningar för en bättre fungerande regional samhällsorganisation.

SKL anser att en regionreform behövs för att ge bättre förutsättningar för en:

  • Regional och balanserad utveckling i hela landet
  • Ökad utvecklingskraft inom hälso- och sjukvården
  • Tydlig statlig regional närvaro

Frågor och svar

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot