Publicerad: 1 december 2015
Prenumerera på Ekonomi

Arbetsgivaravgifter

De sammanlagda arbetsgivaravgifterna består av två delar. Dels de avgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade). Dels delar som bestäms i förhandlingar mellan SKL och fackföreningarna inom offentlig sektor (försäkringar och kollektivavtal). Avgifterna går främst till pension samt sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Arbetsgivaravgifterna är lika för kommuner och landsting, förutom vad gäller kollektivavtalad pension: Personalomkostnadspålägget (PO) för avtalspensionen är högre i landstingen då det är fler högavlönade i landstingen än i kommunerna.

Beslutade PO-pålägg för 2015

  • totalt för kommuner 38,46 procent
  • totalt för landsting 44,13 procent

Delar som ingår

  • lagstadgade arbetsgivaravgifter: enligt lag 31,42 procent.
  • avtalsförsäkringar: oförändrade premier, 0,21 procent.
  • avtalspensioner: SKL rekommenderar för 2015 ett oförändrat kalkylerat pålägg för kommunerna med 6,83 procent på lönesumman.

För landstingen rekommenderas en höjning med 1,1 procentenheter till 12,5 procent på lönesumman. Behovet av högre PO förklaras av att kostnaden för den förmånsbestämda pensionen ökar bland annat på grund av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskuldsberäkningen.

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2015 och preliminärt för 2016 (Excel 2010, nytt fönster)
2015-10-14

Arbetsgivaravgifter för landsting 2015 och preliminärt för 2016 (Excel 2010, nytt fönster)
2015-10-14

Särregler för olika ålderskategorier

Ungdomar under 25/26 år

När det gäller ungdomar har tre olika regelverk tillämpats under 2015:

  1. Från augusti–december 2015 lagstadgad arbetsgivaravgift 25,46 procent för födda 1990 och senare.
  2. Perioden maj–juli 2015 lagstadgade arbetsgivaravgifter 15,49 procent för födda 1990–1991, respektive 10,21 procent födda 1992 och senare.
  3. Perioden januari–april 2015 lagstadgad arbetsgivaravgift 15,49 procent för födda 1989 och senare.

I och med att Riksdagen fattade beslut om vårändringsbudgeten den 16 juni kommer ungdomsrabatten att tas bort i två steg; lägre rabatt från 1 augusti 2015 och helt borttagen från och med 1 juli 2016. I budgetpropositionen för 2016 har dock regeringen föreslagit att tidpunkten för full avgift ändras till den 1 juni 2016.

Från och med juli 2016 är de lagstadgade arbetsgivaravgifterna således enhetliga upp till 65 år. För 2016 blir det således två delperioder:

  1. Perioden januari–maj 2016 blir lagstadgade arbetsgivaravgiften 25,46 procent för födda 1991 eller senare,
  2. Perioden juni–december 2016 blir lagstadgade arbetsgivaravgiften full, det vill säga 31,42 procent.

Arbetsgivaravgifterna för 2016 är fortfarande preliminära, de beslutas i samband med budgetpropositionen.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Skatteförslag i vårändringsbudgeten

Anställda över 65 år

Arbetsgivare betalar enbart ålderspensionsavgiften 10,21 procent.  Därtill kommer kollektivavtalad pension som beräknas till 5,59 procent. I budgetpropositionen finns återigen föreslaget en särskild löneskatt för de som är fyllda 65 år vid årets ingång och arbetar. Denna föreslås uppgå till 6,15 procent och införs den 1 januari 2016 om budgetpropositionen tas. Sammantaget blir det således 21,95 procent i sammanlagda lönebikostnader.

För anställda födda 1937 och tidigare utgår inga arbetsgivaravgifter.

Differentierade PO-pålägg

Uppgifterna i Excelfilerna ovan används idag för en lättadministrerad och schablonmässig internredovisning av PO. Under de senaste åren har det emellertid blivit alltmer differentierade arbetsgivaravgifter kopplade till de anställdas åldrar.

Möjlig differentiering av personalomkostnadspålägg

Arbetsgivaravgifter tidigare år

Arbetsgivaravgifter för kommuner 2005–2014 (Excel 97, nytt fönster)

Arbetsgivaravgifter för landsting 2005–2014 (Excel 97, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot