Publicerad: 30 april 2015
Subscribe to Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Den marginella nedrevideringen av skatteunderlagsprognosen 2015 beror på en mindre ökning av arbetade timmar än februaris prognos. Revideringar har medfört en uppjustering av utvecklingen 2016 men nedrevidering av 2017 och 2018.

Skatteunderlagsprognos per den 29 april 2015

Hela prognosen finns i cirkulär 15:15 och EkonomiNytt 09/2015. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen är den som presenteras i ”Ekonomirapporten. April 2015”.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten. April 2015

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2015–2019 för kommuner

Prognosunderlag 2015–2019 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot