Publicerad: 9 oktober 2015
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Prognosen från augusti är reviderad främst på grund av två faktorer: utvecklingen på arbetsmarknaden samt förslagen i regeringens budgetproposition.

Skatteunderlagsprognos per den 8 oktober 2015

Hela prognosen finns i cirkulär 15:29 och EkonomiNytt 16/2015. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen finns i ”Ekonomirapporten. Oktober 2015”.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

Ekonomirapporten. Oktober 2015

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2015–2019 för kommuner

Prognosunderlag 2015–2019 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot