Publicerad: 21 augusti 2015
Prenumerera på Ekonomi

Skatteunderlagsprognos

Prognosen från april är reviderad främst på grund av ny befolkningsframskrivning av SCB samt förslag från regeringen om ändrad och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna. De olika revideringarna tar dock till stor del ut varandra.

Skatteunderlagsprognos per den 14 augusti 2015

Hela prognosen finns i cirkulär 15:23 och EkonomiNytt 13/2015. Den makroekonomiska analysen som ligger till grund för prognosen finns i MakroNytt 1/2015.

Cirkulär för kommuner

EkonomiNytt för landsting

MakroNytt

Prognosunderlag

SKL redovisar beräkningar av kommunernas och landstingens skatteintäkter och utfall i den kommunalekonomiska utjämningen. Prognosunderlag publiceras i samband med presentation av cirkulär och EkonomiNytt om budget- och planeringsförutsättningar.

Prognosunderlag 2015–2019 för kommuner

Prognosunderlag 2015–2019 för landsting

Specificering av vissa statsbidrag

Uppgifter om vilka statsbidrag som ingår i filen Prognosunderlag.

Specificering statsbidrag

Så här arbetar SKL med prognoserna

Sveriges Kommuner och Landsting gör skatteunderlagsprognoser av skatteunderlagets utveckling fem gånger om året.

SKL:s arbetsgång, information om och när prognoser, uppräkningsfaktorer och taxeringsutfall publiceras

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot