Publicerad: 26 november 2015
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Ännu bättre cancervård

SKL arbetar tillsammans med landsting, regioner och regionala cancercentrum för att göra cancervården mer tillgänglig och jämlik.

Cancerpatient bli omkramad av vårdpersonal

Regeringen och SKL har träffat en överenskommelse om en fyraårig satsning på kortare väntetider och minskade regionala skillnader i cancervården.

Överenskommelsen för 2015 omfattar 444,5 miljoner kronor, varav det mesta är stimulansmedel till landstingen för att införa standardiserade vårdförlopp.

Överenskommelsens innehåll i korthet

SKL ska även fortsätta vara sammanhållande part för RCC i samverkan och ge nationellt stöd inom cancerstrategiområden där kvalitetsutveckling pågått de senaste åren.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot