Publicerad: 11 maj 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Kunskapsstyrning, nationella programråd

Kunskapsstyrning är ett centralt utvecklingsområde för att skapa en bättre hälso- och sjukvård. SKL stödjer sjukvårdsregionernas arbete med att etablera nationella programråd för att effektivisera utnyttjandet av både resurser och kunskap nationellt.

Sjukvårdsregionerna har etablerat en struktur med programråd för att gemensamt utarbeta nationella vårdprogram, ta initiativ till att förbättra vården, utarbeta mål och indikatorer för vårdens kvalitet och att följa upp vårdpraxis. Istället för flera regionala vårdprogram och behandlingsrekommendationer finns nu ett antal nationella som färdigställts och påbörjats under 2015.

Några exempel är diabetesrådet som har tagit fram vårdprogram för munhälsa och diabetes, CGM och insulinpumpar, strokerådet som har tagit ett samlat grepp kring ordnat införande av trombektomi och kompetensgruppen för Internetbaserad stöd och behandling som färdigställt ett bedömningsinstrument för behandlingsprogram på internet. 

SKL:s roll

SKL har på uppdrag av huvudmännen den samordnande rollen för programråden. Arbetet innebär också ansvar för sammanhållning och att planera för en långsiktig struktur för programråd.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot