Publicerad: 13 januari 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Jämlik diabetesvård, nationellt förbättringsarbete

Det finns stora variationer i praxis i diabetesvården i dag. I arbetet för en mer jämlik diabetesvård beslutade landstingen och sjukvårdsregionerna att samordna arbetet med att stärka diabetesvården.

Alla människor med diabetes har rätt att få en patientsäker vård och omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap. Idag finns det emellertid stora variationer i praxis inom diabetesvården. I arbetet för en mer jämlik diabetesvård beslutade landsting och sjukvårdsregionerna gemensamt att samordna arbetet med att stärka diabetesvården. Genom att bilda ett nationellt programråd för diabetes har regionerna samlat sina resurser och kan ta till vara på det bästa av beprövad erfarenhet och tillgänglig kunskap, inte bara från de egna landstingen utan från hela Sverige.

Prioriterade förbättringsområden

Genom det nationella programrådet har landsting och sjukvårdsregionerna identifierat prioriterade förbättringsområden och tagit fram flera nationella kunskapsunderlag, med syfte att höja kunskapen hos omvårdnadspersonalen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik diabetesvård. Kunskapsunderlagen består av behandlingsstrategier, grupputbildningsmaterial, vårdprogram och webbutbildning

Samarbete för bättre diabetesvård

Arbetet påbörjades med att skapa en kunskapsbaserad organisation och fyra insatsområden identifierades: behandlingsstrategi, vårdprogram, grupputbildningsprogram och benchmarking.

Syftet med rådet är att samverka nationellt för att uppnå jämlik diabetesvård. Rådets ledamöter är från de sex sjukvårdsregionerna, Nationella diabetesregistret, barnläkarföreningen och Svenska diabetesförbundet. Referensgrupper med kontaktpersoner från landstingen och Nationella diabetesteamet är också kopplade till programrådet.

Genomförande i landsting och regioner

Parallellt pågår arbetet med att bygga upp en struktur av diabetesråd i alla landsting för att underlätta spridningen av de nationella kunskapsstöden och genomförandet av förbättringsarbetet.

Beskrivning av uppdraget för nationella programrådet diabetes

Ledamöter och experter i programråd diabetes

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot