Publicerad: 7 mars 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning

För att öka samverkan på nationell nivå finns en nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK) och NSK-region.

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning, NSK, etablerades år 2008 för att öka samverkan för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. En bred sammanslutning med olika aktörer står bakom detta; hälso- och sjukvårdsregioner, SKL, Socialstyrelsen, SBU, TLV, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.

Uppdraget omfattar samverkan

Det finns en överenskommelse om nationell samverkan mellan myndighetschefer, nätverket för landstingsdirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer och är ett forum för kommunikation och förankring. Beslut som fattas i NSK är inte formellt eller juridiskt bindande, utan bygger på förankring med förväntan om införande.

NSK:s uppdrag är att samverka:

  • för en formell struktur
  • i urvalet av områden för nationella kunskapsunderlag
  • i arbetet med att ta fram indikatorer för god vård och nationella register
  • för en större nytta av nationella kunskapsunderlag.

I rollen som ledamot i NSK ingår ett ansvar för fortlöpande informationsutbyte, kommunikation och förankring på hemmaplan av NSK:s arbete.

NSK-region utgör ledningsgrupp

NSK-region utgör ledningsgrupp för de nationella programråden och här finns representanter från de sex olika regionerna. Ett samarbete sker för att hitta arbetssätt och att skapa rutiner vid utvecklingen av de nationella programråden.

NSK-region ledningsgrupp

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot