Publicerad: 20 januari 2016
Prenumerera på Kunskapsstöd, vård och behandling

Samordnad individuell plan, SIP

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om de har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning.

SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL ( 2 kap. 7 §).

SIP på 3 minuter

En film som kan användas för att beskriva SIP. Filmen vänder sig brukare, personal eller politiker, men även till dig som är chef eller utvecklingsledare och vill sprida information om SIP i din verksamhet. Informationsfilmen om SIP berör alla åldrar.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot