Publicerad: 15 augusti 2016
Prenumerera på Läkemedel

HPV-vaccination och samtyckesblankett till flickor

Landstingen erbjuder kostnadsfri vaccination till flickor i åldern 13-18 år. Ett antal landsting erbjuder kostnadsfri vaccination till flickor i åldern 13-18 år. Ta del av samtyckesblanketter på svenska och översättning till andra språk.

Vaccination mot HPV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och ges av skolhälsovården till flickor när de går i årskurs 5 eller 6.

Samtyckesblanketter på svenska och översatt till flera språk

Blanketter för samtycke har tagits fram för att användas för de vaccinationer som sker via elevhälsans medicinska insatser och som ges till äldre flickor via landstingen.

HPV i det allmänna vaccinationsprogrammet

För att minska framtida förekomst av livmoderhalscancer ingår HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet till flickor födda 1999 och senare.

Enligt en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten får att varje kommun bidrag för att täcka skolhälsovårdens kostnad. Bidraget är totalt 22 miljoner kronor.

Landstingen upphandlar vaccin

Landstingen är ansvariga för och får bidrag med 93 miljoner kronor per år för att upphandla vaccin. Kommunerna får 22 miljoner kronor per år för hantering av vaccinering i elevhälsovården. Pengarna har lagts in i det generella statsbidraget och är kvar så länge som ansvaret ligger hos landstingen och kommunerna.

I den nationella upphandling som gjordes 2010-2011 föll valet på vaccinet Gardasil. Vaccinavtalet löper ut oktober 2015 och en ny samordnad upphandling av vaccin mot HPV planeras. SKL Kommentus Inköpscentral AB ansvarar för upphandlingen och samtliga landsting och regioner har anmält att de kommer att delta i upphandlingen. Expertgruppen för upphandling av HPV-vaccin påbörjade sitt arbete i april 2014 och upphandlingen kommer att utannonseras i augusti 2014. Målsättningen är att sluta avtal med berörd/-a leverantörer i december 2014 och att avtalet träder i kraft oktober 2015.

Elevhälsans medicinska insatser utför vaccinationerna

Elevhälsans medicinska insatser erbjuder flickor vaccination mot HPV då flickorna är 10–12 år gamla och går i årskurs 5–6.

Alla landsting har tagit beslut om att catch-up vaccination som erbjuds flickor födda från och med den 1 januari 1993 ska vara kostnadsfri.

Syftet är framför allt att öka vaccinationstäckningen, men även för att minska behovet av eller önskemålen om att förskriva vaccinet på recept med subvention. För den del som utgör catch-up vaccination är landstinget ensamt ansvarigt, men ibland kommer även delar av detta utökade vaccinationsprogram att organiseras via elevhälsans medicinska insatser.

Hur detta praktiskt går till regleras mellan aktuella landsting och kommuner. Dessa rutiner utformas på olika sätt hos de olika landstingen. Erfarenheten visar entydigt att vaccinationstäckningen blivit väsentligt högre i de landsting där elevhälsans medicinska insatser erbjudit catch-up vaccination.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot