Publicerad: 8 maj 2015
Prenumerera på Läkemedel

Samtyckesblanketter, HPV

Blanketter för samtycke har tagits fram för att användas för de
vaccinationer som sker via skolhälsovården och som ges till äldre
flickor via landstingen. Blanketterna är de enda som är etikgodkända och
användbara för den registrering av vaccinationen som ska göras i
hälsodataregister och Svevac.

Samtyckesblankett för utskrift

Samtyckesblanketterna uppdateras kontinuerligt och den senaste versionen återfinns här. Däremot kan det finns olika versioner av samtyckesblanketterna när det gäller översättningar på grund av handläggningstid.

Samtyckesblankett på svenska

Samtyckesblankett  född 2002 eller senare (Word 2010)

Samtyckesblankett  född 2002 eller senare (PDF)

Samtyckesblankett  född 1999 eller tidigare (Word 2010)

Samtyckesblankett  född 1999 eller tidigare (PDF)

Samtyckesblanketten i olika språk

Samtliga länkar är i PDF och öppnas i ett nytt fönster.

Albanska

Arabiska

Bosniska Kroatiska Serbiska

Engelska

Finska

Franska

Persiska

Polska

Ryska

Somaliska

Spanska

Sydkurdiska Sorani

Turkiska

Framtagna blanketter med flera aktörer

Sveriges Kommuner och Landsting och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med andra aktörer arbetat fram blanketter i samband med vaccinationskampanj mot HPV-virus (humant papillomvirus) för att minska framtida sjuklighet i främst livmoderhalscancer och andra HPV-relaterade sjukdomar.

Sedan den 1 januari 2013 införs ett nationellt hälsodataregister för barnvaccinationer vilket gäller de flickor som är födda 1999 eller senare. De som är äldre registreras som tidigare i Svevac.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot