Publicerad: 2 april 2015
Prenumerera på Patientsäkerhet

Strukturerad kommunikation minskar riskerna i vården

Att kunna kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård. Verktyget SBAR ger struktur åt dialogen i vården.

SBAR står för situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och rekommendation. Här kan du ta del av material om SBAR och hur det kan användas. Samtliga länkar är i PDF och öppnas i nytt fönster.  

Sammanfattning och PM

Bruksanvisning

SBAR-kort patient/personal

SBAR-kort akut situation/icke akut situation

Arbetsblad icke akut situation

Arbetsblad akut situation

Fördelarna med att använda SBAR

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat. Om vårdpersonalen använder SBAR:s sätt att strukturera samtalet minskar riskerna för att information glöms bort eller misstolkas. I förlängningen minskar därför risken för vårdskador. SBAR går att använda i dialogen mellan personal, patienter och anhöriga.

Materialet som trycksak

Beställ SBAR i tryckt form, trycksaksformat

Film om SBAR med exempel

Se flera exempel på hur en dialog som bygger på SBAR kan minska risken för missförstånd och vårdskador.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot