Publicerad: 27 juni 2016
Prenumerera på Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa handlar bland annat om att människor upplever sin tillvaro som meningsfull, att de kan använda sina resurser väl, att de kan vara delaktiga i samhället och att de har förmåga att hantera livets vanliga motgångar.

sip: samordnad individuell plan för alla åldrar och alla hjälpbehov

Om en brukare har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska en samordnad individuell plan upprättas.

Psykisk hälsa barn och unga psynk

I överenskommelsen 2016 ingår en satsning på ungdomsmottagningarna där 130 miljoner kronor tillförs kommuner och landsting.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot