Dags att bli bäst på jämställdhet

Välfärdsjobben blir allt mer jämställda, men det finns mycket kvar att göra. SKL lägger nu därför fram ett jämställdhetsprogram för att ge kvinnor och män likvärdiga villkor, bland annat vad gäller karriär och löneutveckling.

Senaste nytt

Se fler

 • Sommaren i vården


  Trots en periodvis ansträngd sommarsituation har landstingen sammantaget levererat en god och säker vård. Personalens engagemang och gott samarbete med kommunerna är två av nyckelfaktorerna.
  2016-09-23 | Nyhet
 • Nytt initiativ för att säkra tillgången till e-böcker


  Folkbiblioteken vill att SKL fortsätter att arbeta för att de ska kunna bredda sitt utbud av e-böcker, visar en studie. Nu utreds möjligheten att göra en nationell upphandling.
  2016-09-22 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

 • onsdag
  28
  sep
  2016

  Grundkurs elektronisk handel

  På kursen går vi igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel och olika sätt för att uppnå målen med e-handel. Kursen går i Stockholm den 28-29 september 2016.

 • onsdag
  28
  sep
  2016

  Markörbaserad journalgranskning, kurs (Malmö)

  Inom ramen för den tidigare satsningen på patientsäkerhetsområdet kommer SKL fortsätta att ge utbildningar i markörbaserad journalgranskning (MJG) inom psykiatrisk sluten- och öppenvård för vuxna..

 • onsdag
  28
  sep
  2016

  CEMR-deklarationen från undertecknande till handlingsplan

  Har ni undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå och behöver stöd i att ta fram en handlingsplan?

SKL tycker - bostadsbyggandeSe fler

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.

Motstridiga besked fördyrar byggandet

När kommunerna tar fram detaljplaner får de ofta motstridiga besked från länsstyrelserna. Bostäderna som byggs blir dyrare än tänkt.

Meny

Sidfot