Bostäder måste börja byggas snabbare

Det dröjer ofta mer än två år innan företag sätter spaden i marken där kommuner planerat färdigt för nya bostäder, visar en SKL-studie. Tiden från färdig detaljplan till byggstart måste minska.

Senaste nytt

Se fler

  • Byggare behöver konkurrens


    Det är möjligt att bygga prispressade bostäder även i Sverige. Ökad konkurrens skulle tvinga branschen att öka produktiviteten och sänka kostnaderna.
    2016-08-23 | Debatt
  • Nu kan hälsoväxlingsförslaget dras tillbaka


    SKL och de fackförbunden inom sektorn lämnar idag en gemensam avsiktsförklaring till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling från regeringen. De...
    2016-08-19 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

SKL tycker - bostadsbyggandeSe fler

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.

Motstridiga besked fördyrar byggandet

När kommunerna tar fram detaljplaner får de ofta motstridiga besked från länsstyrelserna. Bostäderna som byggs blir dyrare än tänkt.

Meny

Sidfot