SKL i Almedalen

Måndag den 4 juli arrangerar SKL tre seminarier om vård, skola och
bostadsbyggande. SKL har också ett tält på Cramérgatan där du kan träffa våra politiker.

Senaste nytt

Se fler

 • Till Almedalen för debatt


  SKL deltar i Almedalsveckan för att lyfta kommun- och landstingsperspektivet i så många debatter som möjligt.
  2016-06-28 | Nyhet
 • Ytterligare koncentration av cancervården


  Samtliga landsting/regioner har beslutat att ytterligare sex åtgärder inom cancervården ska koncentreras till färre ställen. De nationella vårdenheterna ska vara igång 1 januari 2017.
  2016-06-28 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

 • Kommek 2016


  Två dagar fyllda av seminarier, kunskap, diskussioner, mingel och nätverkande.  Årets talare är civilminister Ardalan Shekarabi, kommunikationsstrateg Per Schlingmann, SKL chefekonom Bettina Kashefi och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.
  2016-08-17
 • Remisskonferens – Miljömålsberedningens slutbetänkande


  Välkommen till remisskonferens om Miljömålsberedningens slutbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk för hur Sveriges ska bli ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser.

  2016-08-18
 • Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016


  Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef, fastighetsintendent, förvaltare, förvaltningschef eller byggnadschef.
  2016-08-22

SKL tycker - bostadsbyggandeSe fler

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.

Motstridiga besked fördyrar byggandet

När kommunerna tar fram detaljplaner får de ofta motstridiga besked från länsstyrelserna. Bostäderna som byggs blir dyrare än tänkt.

Meny

Sidfot