Arbete för förbättrad välfärd

Kommuner, landsting och regioner genomför en rad satsningar för att utveckla välfärden. I SKL:s rapport Rena fakta om välfärden kan du läsa om det arbete som pågår landet över för att förbättra skolan och andra välfärdsområden.

Senaste nytt

Se fler

 • Låt parterna arbeta vidare


  Regeringens förslag om hälsoväxling är fel väg att gå för att minska sjukfrånvaron. Regeringen bör avvakta försök för en partslösning istället för att fortsätta driva detta ensidigt.
  2016-07-07 | Nyhet
 • Håkan Sörman slutar på SKL


  SKL:s vd Håkan Sörman har idag utnämnts till landshövding i Jönköpings län med tillträde 1 oktober. Arbetet med att hitta Håkan Sörmans efterträdare inleds direkt.
  2016-07-07 | Nyhet
 • Börja bygg bostäder snabbare på färdigplanerad mark


  Det dröjer ofta mer än två år innan företag sätter spaden i marken där kommuner planerat färdigt för nya bostäder. Det visar en studie som SKL presenterar i dag.
  2016-07-03 | Debatt
 • Bättre förlossningsvård


  Det går att göra stora förbättringar inom förlossningsvården och för kvinnors hälsa, skriver Hans Karlsson, Mia Ahlberg och Lotti Helström.
  2016-07-01 | Debatt

Kurser och konferenserSe fler

 • Kommek 2016


  Två dagar fyllda av seminarier, kunskap, diskussioner, mingel och nätverkande.  Årets talare är civilminister Ardalan Shekarabi, kommunikationsstrateg Per Schlingmann, SKL:s tillträdande chefekonom Annika Wallenskog och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.
  2016-08-17
 • Remisskonferens – Miljömålsberedningens slutbetänkande


  Välkommen till remisskonferens om Miljömålsberedningens slutbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk för hur Sveriges ska bli ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser.
  2016-08-18
 • Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016


  Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef, fastighetsintendent, förvaltare, förvaltningschef eller byggnadschef.
  2016-08-22

SKL tycker - bostadsbyggandeSe fler

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.

Motstridiga besked fördyrar byggandet

När kommunerna tar fram detaljplaner får de ofta motstridiga besked från länsstyrelserna. Bostäderna som byggs blir dyrare än tänkt.

Meny

Sidfot