Generella statsbidrag bra för välfärden

Statsbidrag till kommuner, landsting och regioner bör i första hand vara generella, inte riktade. Många riktade statsbidrag driver på kostnader och är omständliga att söka.

Senaste nytt

Se fler

Kurser och konferenserSe fler

  • HOPE:s utbytesprogram 2016

    Anmälan har öppnat till 2016 års upplaga av HOPE:s utbytesprogram. Programmet erbjuder möjligheter till fyra veckors "praktiktjänstgöring" på ett sjukhus i annat EU-land. Årets tema är "Innovation in hospitals and healthcare: the way forward".
    2016-05-09

SKL tycker - bostadsbyggandeSe fler

Byggandet behöver bättre finansiella förutsättningar

Bostadsbyggandet hämmas av de finansiella regelverken. Genom att ändra i regelverken kan staten säkerställa att fler byggen kommer igång.

Gör om systemet med riksintressen

Systemet med riksintressen fungerar inte. Otydliga och inaktuella riksintressen är ett stort hinder för kommuner som planerar för nya bostäder.

Motstridiga besked fördyrar byggandet

När kommunerna tar fram detaljplaner får de ofta motstridiga besked från länsstyrelserna. Bostäderna som byggs blir dyrare än tänkt.

Meny

Sidfot