Publicerad: 1 juni 2016
Prenumerera på Asyl- och flyktingmottagande, integration

Asyl- och flyktingmottagande, integration

Barn och vuxna som flyr till Sverige från andra länder ska få ett bra mottagande och goda förutsättningar till integration. SKL stödjer kommuner och landsting att utveckla sin verksamhet. Vi har flera förslag på hur asyl- och flyktingmottagandet i Sverige kan utvecklas.

Illustration för puffbild

Råd och stöd till kommuner, landsting och regioner i olika frågor som kommer upp med anledning av det ökade mottagandet.

Byggnad med barn framför.

SKL:s förslag för att underlätta asyl- och flyktingmottagandet i kommuner och landsting.

Undervisning SFI vid en dator

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren.

Undervisning SFI vid en dator

Konkreta exempel på hur kommuner och landsting arbetar med flyktingsituationen och integration.

Aktuellt

Kurs och konferens

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot