Publicerad: 17 augusti 2016
Prenumerera på Asyl- och flyktingmottagande, integration

Flyktingsituationen

De flesta asylsökande flyr till Sverige från krig och svåra förhållanden i Syrien, Afghanistan, Irak och Eritrea. Kommuner och landsting arbetar med att ge de asylsökande ett bra mottagande och att integrera nyanlända med uppehållstillstånd in i vårt samhälle.

Staten ansvarar för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige. Men mycket av det konkreta arbetet sker i kommuner och landsting. Alla ensamkommande måste få boende och omsorg, och alla barn och unga erbjudas skola. Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökning och vård. Och det stora antalet personer i mottagandet leder till att kommuner arbetar intensivt med att hitta boenden. Det är också viktigt med en bra samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen för att underlätta för nyanlända att snabbt komma ut i arbetslivet.

SKL:s roll i arbetet

SKL ger råd och stöd till kommuner, landsting och regioner i olika frågor som kommer upp med anledning av det stora mottagandet. Vi har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram våra medlemmars behov och synpunkter.

Behov av regelförändringar med anledning av flyktingsituationen (PDF, nytt fönster)

Kommunernas ansvar för boende och stöd till asylsökande

Exempel på hur kommuner och landsting arbetar med den flyktingsituationen

Svarsfunktioner hos myndigheter angående flyktingsituationen

Nya reglerna om uppehållstillstånd och hur de påverkar SKL:s medlemmar

Nya regler om asylsökandes rätt till bistånd från 1 juni 2016

Myndigheters information om flyktingsituationen

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot