Publicerad: 5 april 2016
Prenumerera på Patientsäkerhet

International Forum 2016

Den 12-15 april 2016 deltar 900 svenskar tillsammans med över 2000 utländska deltagare på International Forum on Safety and Healthcare i Göteborg. Här är lite vad som händer från svenskhållet under konferensen.

Under taket The Swedish way – improving care nationwide in a decentralized system presenteras svensk hälso- och sjukvård ur många synviknklar genom seminarier, studiebesök, nätverksmöten och andra aktiviteter. Svenskmontern är en central punkt under konferensen, en öppen plats för möte, nätverkande och lärande mellan svenskar och andra deltagare.

Monter

Ena delen av montern fokuserar på hur vi i Sverige arbetar för en säker, jämlik och personcentrerad vård, och den andra delen på hur vi mäter, följer upp och förbättrar vår verksamhet. I mitten står Kvalitetsträdet som får data från Vården i Siffror/Öppna Jämförelser, ett exempel på hur vi i Sverige jobbar med transparent och öppen data. Allt i montern presenteras digitalt. Sveriges Kommuner och Landsting SKL och Nationella Kvalitetsregister tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län är ansvarig för montern, men alla som vill bidra är välkommen.  

Möt en svensk

Ett av monterns budskap är "Meet a Swede", ett budskap som vi hoppas ger många bra nätverk och kontakter. Vi uppmanar besökare att hitta en svensk inom det område som man vill prata och få mer information om. Meet a Swede hanteras via vår svenskapp som finns i montern, men som man även kan ladda ner i sin mobil eller platta. Den som vill diskutera något eller nätverka med framförallt utländska deltagare, beskriver sitt område och vad man vill nätverka om. Detta kommer då upp i appen. Man kan även ange en tid då man är i själva montern för att prata om sitt ämne. Läs mer här

The Swedish Way

Kontakta och möt en annan svensk

Vår svenskmonter är även en mötesplats för alla svenskar under konferensen. För att underlätta möten kan du, som är anmäld till konferensen via SKL, även få tillgång till andra svenskars kontaktuppgifter via vår svenskapp. Men vi har några fler nätverksplatser för oss svenskar under veckan - bara att komma och ingen föranmälan.

Tisdag 12 april mellan 17 - 19.30 bjuder Nationella Kvalitetsregister in till mingel i H-hallen. Här kan du skapa kontakter och lära mer hur du kan använda kvalitetsregister i ditt förbättrings- och utvecklingsarbete.

Onsdag 13 april direkt efter konferensen, ca 17.30 står Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad värd för välkomstmingel i C-hallen. Prata med företrädare för regionen i svenskmontern.

Torsdag 14 april arrangerar vi en svenskpub direkt efter konferensen, ca 17.30  i restaurang In Contro som ligger i Gothia Towers. Hitta någon att dela reflektioner av konferensen med. Vilka observationer och erfarenheter har du gjort under konferensen? Någon överraskning?

Förbered dig för konferensen

Här nedan har vi samlat bra tips för dig som ska gå på konferensen, mer om vår svenskapp "Meet a Swede" och vi har även sammanställt lite material kring Svensk Hälso-och Sjukvård som du fritt får använda. 

Förbered dig

Om Svensk Hälso och sjukvård

Om vår svenskapp och Meet a Swede

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot