Publicerad: 21 januari 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • tisdag
  9
  feb
  2016

  Fullmäktiges program för uppföljning av privata utförare

  Kravet på program gäller från och med 1 januari 2015. SKL har tagit fram ett material som stöd till arbetet med att ta fram dessa program. Vi kommer att gå igenom regelverket, och med stöd av exempel diskutera vad programmet kan innehålla samt hur de...

 • tisdag
  9
  feb
  2016

  Företagens kompetensförsörjning (Stockholm)

  SKL erbjuder åter en fördjupning om företagens kompetensförsörjning för kommuner som deltar eller har deltagit i utbildningen Förenkla - helt enkelt.

 • onsdag
  10
  feb
  2016

  REHSAM-konferens

  REHSAM-konferensen Rehabilitering för tidigare återgång i arbete - När teori omsätts i praktik, kommer att sprida och samtala kring resultaten från REHSAMs 22 forskningsprojekt. 

 • onsdag
  10
  feb
  2016

  Samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält

  Nu är det äntligen dags för den 12:e nationella Nätverkskonferensen. Under två dagar utforskar och nätverkar vi utifrån samverkan, normer och värderingar, ledarskap och jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält. Årets värd är Region Skåne.

 • torsdag
  11
  feb
  2016

  Grundläggande kurs för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En kurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten.

 • torsdag
  11
  feb
  2016

  Skolskjutsjuridik (Göteborg)

  Under denna endagskurs om juridiken kring skolskjuts går vi igenom kommunernas skyldighet att anordna skolskjuts och de enskildas rätt till skolskjuts under olika förhållanden

 • tisdag
  16
  feb
  2016

  Markörbaserad journalgranskning, kurs (Stockholm)

  Inom ramen för den tidigare satsningen på patientsäkerhetsområdet kommer SKL fortsätta att ge utbildningar i markörbaserad journalgranskning (MJG) inom somatisk vuxenvård.

 • torsdag
  18
  feb
  2016

  Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting

  SKL bjuder in till en workshop om handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting. Syftet är att tillsammans etablera gemensamma förutsättningar som möjliggör en ökad digital samverkan och underlättar och ...

 • onsdag
  24
  feb
  2016

  Webbmöte: Ensamkommande och handlingsplanen

  Webbsändning med de senaste nyheterna om ensamkommande barn och unga samt arbetet med SKL:s handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården.

 • onsdag
  2
  mar
  2016

  Gender budgeting - en utbildning i jämställdhetsintegrerad budgetering

  För dig som har i uppdrag att jämställdhetsintegrera budgetprocessen, det vill säga gender budgeting. Det innebär att sätta siffror på ojämställdheten för att tydliggöra när det krävs omfördelningar och omprioriteringar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot