Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • onsdag
  7
  okt
  2015

  Utbildning i markörbaserad journalgranskning i barnsjukvård (Linköping)

  SKL erbjuder nu fyra utbildningstillfällen på fyra olika orter i metoden markörbaserad journalgranskning inom barnsjukvård.

 • onsdag
  7
  okt
  2015

  Presidiedag för fullmäktige (Malmö)

  Vi har bland annat bjudit in 2014 års Demokratiutredning som kommer att redogöra för utredningens förslag som berör kommuner och landsting. Utöver detta handlar dagen också om hur fullmäktige kan använda revisionen och lekmannarevisionen i sin styrni...

 • onsdag
  7
  okt
  2015

  LSS - Grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och angränsande lagstiftning. 

 • torsdag
  8
  okt
  2015

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning (Malmö)

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. En omfattande genomgång av praktiska exempel och rättsfall behandlas för att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. 

 • torsdag
  8
  okt
  2015

  Politikerkurs – så leder du din lokalförsörjning

  Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en bra arbetsmiljö för personalen.

 • fredag
  9
  okt
  2015

  Löpande insikt 9 oktober

  Är du intresserad av att börja använda servicemätningen Löpande insikt eller om du redan använder verktyget men vill veta mer om funktioner och användningsmöjligheter går det bra att anmäla sig till något av höstens webbaserade demonstrationstillfäll...

 • fredag
  9
  okt
  2015

  Webbmöte om ensamkommande barn och handlingsplanen

  Aktuell information om ensamkommande barn och från implementeringsarbetet med handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården.

 • fredag
  9
  okt
  2015

  På gång inom EU

  Webbsänt seminarium om höstens aktuella EU-frågor som rör kommuner, landsting och regioner. Seminariet går att se i efterhand.

 • måndag
  12
  okt
  2015

  Kulturkonferens 2015 - öppet samhälle

  Temat för årets kulturkonferens belyser och diskuterar förutsättningar för kulturens möjligheter att bidra till ett öppet samhälle där alla människors lika värde och rättigheter respekteras och där konsten är fri och yttrandefriheten jämlik.

 • måndag
  12
  okt
  2015

  Utveckla lekmannarevisionen (Nässjö)

  Seminariedagen ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot