Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • tisdag
  1
  sep
  2015

  Remisskonferens - En kommunallag för framtiden (Stockholm)

  Vi går igenom och diskuterar förslagen i betänkandet "En kommunallag för framtiden (SOU 2015:42) som innehåller ett förslag till en ny kommunallag.

 • tisdag
  1
  sep
  2015

  Förbättra handhygienen i ert dagliga arbete!

  Seminariet omfattar två tillfällen med drygt två månaders mellanrum. På seminariet får ni inspiration och handledning i att bedriva ett projekt för bättre handhygien.

 • onsdag
  2
  sep
  2015

  Man vill ju kunna klara sig själv

  Alla medborgare i kommunen ska ha så bra funktionsförmåga som möjligt och kunna leva ett självständigt liv. Vi får höra från Odense i Danmark om satsningen på den enskildes självbestämmande och integritet. Vi får också några svenska exempel på hur ...

 • onsdag
  2
  sep
  2015

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning (Stockholm)

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

 • torsdag
  3
  sep
  2015

  Arbetsrättsseminarium om Personliga skäl

  Seminariet förmedlar kunskap om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter när denne står inför att skilja en arbetstagare från dennes anställning.

 • tisdag
  8
  sep
  2015

  Innovationsdag 2015

  På SKL:s Innovationsdag den 8 september diskuteras hur vi kan frigöra innovationskraften i kommuner, landsting och regioner för att skapa det samhälle vi vill ha.

 • onsdag
  9
  sep
  2015

  Konferens om samordnad varudistribution och e-handel

  Införandet av samordnad varudistribution fortsätter i kommuner runt om i landet. Under konferensen får du ta del av erfarenheter från flera kommuner. 

 • onsdag
  9
  sep
  2015

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning (Göteborg)

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

 • onsdag
  9
  sep
  2015

  Framgångsfaktorer för lokal lönebildning med individuell och differentierad lön (Göteborg)

  En heldag med presentation och diskussion kring resultatet av partsgemensamt arbete.

 • tisdag
  15
  sep
  2015

  Leda och styra för hållbar jämställdhet: Barn och utbildning

  Leda och styra för hållbar jämställdhet är en utbildning för kommuner som vill ge invånarna likvärdig service oavsett kön inom området Barn och utbildning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot