Publicerad: 18 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • tisdag
  24
  maj
  2016

  Hållbar regional utveckling

  Som ett stöd i arbetet med att skapa fördjupade regionala analyser med hjälp av tillgänglig statistik arrangerar SKL tillsammans med SCB och Tillväxtverket en konferens den 24 maj i Stockholm.

 • tisdag
  24
  maj
  2016

  Grundkurs i offentlig upphandling

  Kursen i offentlig upphandling tar upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

 • tisdag
  24
  maj
  2016

  Stärk fullmäktiges funktionssätt, Örebro

  En dag då vi sätter förutsättningar för att stärka fullmäktiges funktionssätt i fokus. Vi diskuterar uppdrag och samspel mellan fullmäktige, styrelse och förvaltning samt vad det innebär att leda i förändring. Vad säger lagen, hur kan man omsätta det...

 • onsdag
  25
  maj
  2016

  Offentliga Rummet 2016

  Offentliga Rummet är en mötesplats för dig som arbetar med verksamhetsutveckling och digitalisering i offentlig sektor. 2016 års konferens arrangeras i Malmö 25-27 maj.

 • onsdag
  25
  maj
  2016

  Kommunal juridik (Stockholm)

  Temadagar kring aktuella juridiska frågor som rör den kommunala verksamheten.

 • torsdag
  26
  maj
  2016

  Momsdagen 2016 (Stockholm)

  Från och med den 1 januari 2017 gäller en ny mervärdesskatterättslig fastighetsdefinition som medför ändringar i momslagen.

 • torsdag
  26
  maj
  2016

  Utveckla lekmannarevisionen, Luleå

  Seminariedagen ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken. Vilka är utmaningarna för att lekmannarevisionens arbete ska ge effekt och nytta?

 • torsdag
  26
  maj
  2016

  Debatt - Styrning av offentligt finansierad verksamhet

  Debatten som inte minst handlar om styrning av kommuner och landsting. Många menar att nuvarande styrformerna inte möter dagens och morgondagens utmaningar och behov på ett bra sätt. Vi vill gärna ta del av dina synpunkter och erfarenheter.

 • onsdag
  1
  jun
  2016

  Analysera och utveckla äldreomsorgen - dag 2

  Andra dagen av en tvådagarsutbildning om hur man, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för äldreomsorgen. Vi tittar bland annat på resultaten från 2015 års rapport Öppna jämförelser vård och omsorg om ...

 • torsdag
  2
  jun
  2016

  Effektiv tillsyn och taxor inom miljöbalkens område

  Välkommen till en konferens om planering av tillsyn och taxor inom miljöbalkens område. Kom och lyssna och diskutera med kollegor från hela landet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot