Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • måndag
  5
  okt
  2015

  Vikten av ökad digital delaktighet

  Alltfler viktiga samhällstjänster erbjuds digitalt. Men kan och vet kommuninvånare hur de använder tekniken? Välkommen att följa vårt webbsända seminarium om vikten av ökad digital delaktighet.

 • måndag
  5
  okt
  2015

  Presidiedag för fullmäktige (Stockholm tillfälle 1)

  Vi har bland annat bjudit in 2014 års Demokratiutredning som kommer att redogöra för utredningens förslag som berör kommuner och landsting. Utöver detta handlar dagen också om hur fullmäktige kan använda revisionen och lekmannarevisionen i sin styrni...

 • tisdag
  6
  okt
  2015

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA (Stockholm)

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • tisdag
  6
  okt
  2015

  God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 (webbseminarium)

  Mycket kort presentation och vägledning in i skriften ” God revisionssed i kommunal verksamhet 2014”. Vi uppmärksammar förändringar, fördjupningar och andra nyheter.

 • tisdag
  6
  okt
  2015

  Psykisk hälsa hos nyanlända

  Vad vet vi? Vad kan vi göra? Seminarium om hälsoundersökningar, hälsoskola för nyanlända och specialinsatser för traumabehandling.

 • onsdag
  7
  okt
  2015

  Utbildning i markörbaserad journalgranskning i barnsjukvård (Linköping)

  SKL erbjuder nu fyra utbildningstillfällen på fyra olika orter i metoden markörbaserad journalgranskning inom barnsjukvård.

 • onsdag
  7
  okt
  2015

  Presidiedag för fullmäktige (Malmö)

  Vi har bland annat bjudit in 2014 års Demokratiutredning som kommer att redogöra för utredningens förslag som berör kommuner och landsting. Utöver detta handlar dagen också om hur fullmäktige kan använda revisionen och lekmannarevisionen i sin styrni...

 • onsdag
  7
  okt
  2015

  LSS - Grundkurs

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och angränsande lagstiftning. 

 • torsdag
  8
  okt
  2015

  Fördjupningskurs i dödsboanmälan och kommunal dödsbohandläggning (Malmö)

  Syftet med kursen är att på djupet informera om lagstiftning som styr kommunens ansvar vid dödsfall. En omfattande genomgång av praktiska exempel och rättsfall behandlas för att hjälpa handläggare i deras dagliga arbete. 

 • torsdag
  8
  okt
  2015

  Politikerkurs – så leder du din lokalförsörjning

  Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en bra arbetsmiljö för personalen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot