Publicerad: 18 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • onsdag
  1
  jun
  2016

  Analysera och utveckla äldreomsorgen - dag 2

  Andra dagen av en tvådagarsutbildning om hur man, för en mer träffsäker verksamhetsutveckling, kan analysera och förstå olika nyckeltal för äldreomsorgen. Vi tittar bland annat på resultaten från 2015 års rapport Öppna jämförelser vård och omsorg om ...

 • torsdag
  2
  jun
  2016

  Effektiv tillsyn och taxor inom miljöbalkens område

  Välkommen till en konferens om planering av tillsyn och taxor inom miljöbalkens område. Kom och lyssna och diskutera med kollegor från hela landet.

 • fredag
  3
  jun
  2016

  Framtidsdag - Om ledning och styrning för toppchefer

  Framtidsdagen den etablerade mötesplatsen för toppchefer i kommuner, landsting och regioner. Ett lysande tillfälle att träffa kollegor från hela landet. I år kommer programmet delvis präglas av osäkerheterna i världen och spänningsfältet mellan utopi...

 • tisdag
  7
  jun
  2016

  Boende för ensamkommande barn och unga

  Ett heldagsseminarium om olika typer av boende med fokus på ensamkommande barn och unga.

 • tisdag
  7
  jun
  2016

  Utveckla lekmannarevisionen, Göteborg

  Seminariedagen ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken. Vilka är utmaningarna för att lekmannarevisionens arbete ska ge effekt och nytta?

 • onsdag
  8
  jun
  2016

  En exklusive dag för toppolitiker som är kvinnor

  Lena Micko, SKL:s ordförande, bjuder in dig som är kommunstyrelse-ordförande, landstingsstyrelseordförande, regionstyrelseordförande och ledande oppositionsråd till en inspirationsdag! 

 • torsdag
  9
  jun
  2016

  Ny kommunal redovisningslag

  Utredningen ”En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24)” har gjort en översyn av lagen och lämnat sina förslag på förändringar. Bland annat föreslås att regleringen av pensionsredovisningen förändras.

 • tisdag
  14
  jun
  2016

  Kunskapsdag om civilsamhällets roll i demokratin

  Dagen syftar till att förmedla kunskap om statens syn på civilsamhället som demokratiaktör och idéburna organisationers egen syn på rollen i demokratin. Vi tipsar om planering och konkret arbete med dialog och överenskommelser med civilsamhället.

 • tisdag
  14
  jun
  2016

  Momsdagen 2016 (Malmö)

  Från och med den 1 januari 2017 gäller en ny mervärdesskatterättslig fastighetsdefinition som medför ändringar i momslagen.

 • onsdag
  15
  jun
  2016

  Design av dialogprocesser, medskapande med civilsamhället

  Heldag workshop där deltagarna inbjuds att vara aktiva i att utforska hur de kan designa och förbereda dialogmöten och medskapandeprocesser med civilsamhället.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot