Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • tisdag
  24
  nov
  2015

  Bokslutsdagen 2015 (Stockholm)

  Vi kommer att gå igenom ett antal frågor och ämnesområden som bör beaktas i det kommande årsredovisningsarbetet. Även överväganden i arbetet med den nya redovisningslagen presenteras.

 • tisdag
  24
  nov
  2015

  Mötesplats samhällssäkerhet 2015

  Två dagar av kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som alla arbetar med samhällets säkerhet.

 • tisdag
  24
  nov
  2015

  Hur utvecklar vi en policy mot mutor och korruption? (Stockholm)

  Ett kostnadsfritt heldagsseminarium kring frågor hur vi hanterar korruptionsrisker på ett effektivt sätt.

 • tisdag
  24
  nov
  2015

  Hur utbildar man i SIP?

  En heldagsutbildning om vilka framgångsfaktorerna är när utbildningar i samordnad individuell plan (SIP) planeras och genomförs. Vi får höra erfarenheter från olika delar av landet.

 • tisdag
  24
  nov
  2015

  Kommunnätverket Giftfri vardag

  Kemikalieinspektionen och SKL bjuder in till kick-off. Nätverket är till för dig som arbetar med förebyggande kemikaliefrågor och som representerar din kommun i frågor som rör arbete för en giftfri vardag.

 • tisdag
  24
  nov
  2015

  Presidiekonferens om kollektivtrafik

  SKL bjuder tillsammans med Svensk Kollektivtrafik in till en konferens som kommer ge en bred översikt över både frågor som är aktuella inom området och som har betydelse för den strategiska styrningen.

 • onsdag
  25
  nov
  2015

  Avgiftsskyldighet

  SKL anordnar en kurs kring avgiftsskyldighet. Kursen tar upp aktuell rättspraxis inom avgiftsfrihet och ger tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

 • onsdag
  25
  nov
  2015

  Arbetsrättslig Baskurs

  Kursen kommer att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • onsdag
  25
  nov
  2015

  Gymnasiekonferens (Malmö)

  Konferensen innehåller översikter och fördjupningspass och är ett unikt sätt att hålla dig uppdaterad. Tema för i år är: yrkesutbildning, ungdomar till arbete och elever från andra länder.

 • onsdag
  25
  nov
  2015

  Bibliotekets roll i en digital skola

  Biblioteken har i uppdrag att verka för barn och ungas läsfrämjande och kunskapsförmedling – vilken roll spelar de i den digitala skolan?

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot