Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • måndag
  12
  okt
  2015

  Kulturkonferens 2015 - öppet samhälle

  Temat för årets kulturkonferens belyser och diskuterar förutsättningar för kulturens möjligheter att bidra till ett öppet samhälle där alla människors lika värde och rättigheter respekteras och där konsten är fri och yttrandefriheten jämlik.

 • måndag
  12
  okt
  2015

  Utveckla lekmannarevisionen (Nässjö)

  Seminariedagen ägnas åt att belysa lekmannarevisionens uppdrag och förutsättningar liksom hur lekmannarevisorerna kan arbeta i praktiken.

 • tisdag
  13
  okt
  2015

  Revision av samordningsförbund

  Revisionen i finansiella samordningsförbund ska ske i samverkan mellan kommuner och landsting/regioner och staten. Det ställer särskilda krav på att organisera arbetet för att samverkan ska fungera. Vi tar upp frågor som syftar till att stärka kompet...

 • onsdag
  14
  okt
  2015

  Företagens kompetensförsörjning

  För de kommuner som tidigare deltagit i utbildningen Förenkla - helt enkelt erbjuder SKL under hösten 2015 en serie fördjupningstillfällen. Det första tillfället är en workshop om företagens kompetensförsörjning den 14 oktober i Stockholm.  

 • onsdag
  14
  okt
  2015

  Utbildning i markörbaserad journalgranskning i psykiatrisk vård (Stockholm)

  SKL erbjuder två utbildningstillfällen i Stockholm i metoden markörbaserad journalgranskning inom psykiatrisk vård

 • torsdag
  15
  okt
  2015

  Kurs för nyvalda styrelseledamöter i kommunala aktiebolag (Malmö)

  Syftet med kursen är att ge dig som är ny som styrelseledamot eller suppleant i ett kommun- eller landstingsägt aktiebolag kunskaper om de regler som gäller för kommunala aktiebolag och för styrelsearbetet.

 • torsdag
  15
  okt
  2015

  Presidiedag för fullmäktige (Stockholm tillfälle 2)

  Vi har bland annat bjudit in 2014 års Demokratiutredning som kommer att redogöra för utredningens förslag som berör kommuner och landsting. Utöver detta handlar dagen också om hur fullmäktige kan använda revisionen och lekmannarevisionen i sin styrni...

 • fredag
  16
  okt
  2015

  Informationssäkerhet och juridik i välfärdsteknik

  Informationssäkerhet är en viktig strategisk fråga för ledningen när man satsar på digitalisering av verksamheten. Därför arrangerar SKL en heldagsutbildning om detta.

 • fredag
  16
  okt
  2015

  Unga och sexbilder på nätet

  Ett kunskapsseminarium som lyfter fram barn och ungas användande av nätet. Att lägga ut sexuella bilder på sig själv har fått stor uppmärksamhet och kan bidra till barns och ungas ohälsa. Hur kan vi bättre förstå detta? Vad är drivkrafterna och kan v...

 • måndag
  19
  okt
  2015

  Trafik- och gatudagarna 2015

  Kom till årets stora mötesplats för tjänstemän, politiker och konsulter som arbetar med kommunal trafikplanering, trafikreglering, trafiksäkerhet, hållbara transporter, kollektivtrafik samt drift och underhåll.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot