Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • onsdag
  2
  dec
  2015

  Skapa en bra arbetsmiljö – enklare än du tror!

  Välkommen till en kreativ och inspirerande dag som bjuder på goda exempel, spännande föreläsningar och enkla verktyg som kan underlätta arbetsmiljöarbetet. Besök även utställningen som pågår under dagen.

 • onsdag
  2
  dec
  2015

  Arbetsrättsseminarium om yttrandefrihet contra lojalitetsplikt och sociala medier

  Seminariet  belyser problemställningar som rör yttrandefrihet, meddelarfrihet och skärningspunkten med förpliktelser i anställningen. Syftet är även att ta upp frågor som användning av sociala medier kan aktualisera

 • onsdag
  2
  dec
  2015

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning (Stockholm)

  Denna kurs syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenhet ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • torsdag
  3
  dec
  2015

  Förändringar i vallagen

  SKL bjuder in till en dag för att diskutera förändringarna i vallagen och hur de ska tillämpas i praktiken. Flera förändringar trädde i kraft den 1 januari 2015 och kommer att påverka genomförandet av valen 2018.

 • torsdag
  3
  dec
  2015

  Inspirationsdag med Kostnad per brukare (KPB)

  Tre kommuners erfarenheter av KPB Så får du nytta av alla nyckeltal Utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte

 • torsdag
  3
  dec
  2015

  Konferens om byggnadsinformationsmodellering (BIM)

  Digitaliseringen är här och den påverkar oss alla. Därför arrangerar SKL tillsammans med BIM Alliance en konferens om BIM den 3 december. Under konferensen kommer BIM diskuteras ur flera perspektiv, från plan till förvaltning.

 • torsdag
  3
  dec
  2015

  Fokus ekonomiskt bistånd – att bryta utanförskap

  Syftet med konferensen är att bidra med inspiration och stödja kommunernas verksamhetsutveckling inom ramen för arbetet med ekonomiskt bistånd. Genom lärande exempel från lokal nivå sätter konferensen fokus på ledning och styrning, systematisk uppföl...

 • torsdag
  3
  dec
  2015

  Frågeställningar vid nyetablering av vård- och omsorgsboenden

  När en privat aktör uppvaktar en kommun uppstår ett antal frågor som kommunen behöver klara ut innan beslut. Vi tar upp olika strategier som en kommun kan ha inför ett ökande behov av vård-och omsorgs-platser, visar exempel från kommuner och byggföre...

 • fredag
  4
  dec
  2015

  Mötesplats för samhällsbyggnadschefer i kommunen

  En plattform för diskussioner och erfarenhetsutbyte i ett brett perspektiv inom samhällsbyggnadsområdet.

 • tisdag
  8
  dec
  2015

  Öppna jämförelser och andra nyckeltal för verksamhetsutveckling

  Välkommen till en utbildning i hur man kan använda öppna jämförelser och andra nyckeltal i sin verksamhetsutveckling. Utbildningen riktar sig till regionala utvecklingsledare eller motsvarande som arbetar med stöd till kommunerna i deras arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot