Publicerad: 21 januari 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • torsdag
  11
  feb
  2016

  Grundläggande kurs för överförmyndare, ledamöter och tjänstemän

  En kurs för att ge grundläggande kunskaper inom överförmyndarverksamheten.

 • torsdag
  11
  feb
  2016

  Skolskjutsjuridik (Göteborg)

  Under denna endagskurs om juridiken kring skolskjuts går vi igenom kommunernas skyldighet att anordna skolskjuts och de enskildas rätt till skolskjuts under olika förhållanden

 • tisdag
  16
  feb
  2016

  Markörbaserad journalgranskning, kurs (Stockholm)

  Inom ramen för den tidigare satsningen på patientsäkerhetsområdet kommer SKL fortsätta att ge utbildningar i markörbaserad journalgranskning (MJG) inom somatisk vuxenvård.

 • torsdag
  18
  feb
  2016

  Handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting

  SKL bjuder in till en workshop om handlingsplan för gemensamma förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting. Syftet är att tillsammans etablera gemensamma förutsättningar som möjliggör en ökad digital samverkan och underlättar och ...

 • onsdag
  24
  feb
  2016

  Webbmöte: Ensamkommande och handlingsplanen

  Webbsändning med de senaste nyheterna om ensamkommande barn och unga samt arbetet med SKL:s handlingsplan för den sociala barn och ungdomsvården.

 • onsdag
  2
  mar
  2016

  Gender budgeting - en utbildning i jämställdhetsintegrerad budgetering

  För dig som har i uppdrag att jämställdhetsintegrera budgetprocessen, det vill säga gender budgeting. Det innebär att sätta siffror på ojämställdheten för att tydliggöra när det krävs omfördelningar och omprioriteringar.

 • måndag
  7
  mar
  2016

  Förnyelse av socialtjänsten - Skottlandsmodellen visar vägen

  Skola, socialtjänst och primärvård under samma tak. I Skottland har man ambitionen att vara ”den bästa platsen i världen” för barn och unga att växa upp på. Många menar att de är på god väg att lyckas. Nu arrangerar SKL ett heldagsseminarium med le...

 • tisdag
  8
  mar
  2016

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

  Seminariet behandlar frågor kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper inom området.

 • tisdag
  8
  mar
  2016

  Upphandling av revisionstjänster, Sundsvall

  Vi bjuder in dig som står inför att upphandla revisionstjänster till en seminariedag där vi fokuserar på revisionsupphandling av sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna.

 • onsdag
  9
  mar
  2016

  Mål i sikte - så styr vi med sikte på miljömålen (Stockholm)

  En konferens där du som beslutsfattare har huvudrollen. Ett unikt tillfälle då ledningar för kommuner, regioner, landsting och näringsliv möts för att samtala kring regionalt och lokalt miljöarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot