Publicerad: 18 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • onsdag
  17
  aug
  2016

  Kommek 2016

  Två dagar fyllda av seminarier, kunskap, diskussioner, mingel och nätverkande.  Årets talare är civilminister Ardalan Shekarabi, kommunikationsstrateg Per Schlingmann, SKL:s tillträdande chefekonom Annika Wallenskog och Skolverkets generaldirektör An...

 • torsdag
  18
  aug
  2016

  Remisskonferens – Miljömålsberedningens slutbetänkande

  Välkommen till remisskonferens om Miljömålsberedningens slutbetänkande om ett klimatpolitiskt ramverk för hur Sveriges ska bli ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser.

 • måndag
  22
  aug
  2016

  Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016

  Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef, fastighetsintendent, förvaltare, förvaltningschef eller byggnadschef.

 • onsdag
  24
  aug
  2016

  Remisskonferens om Dricksvattenutredningen

  Välkommen till SKL:s remisskonferens om Dricksvattenutredningens slutbetänkande.

 • torsdag
  25
  aug
  2016

  Kommunal kvalitetsledning

  En sexdagars kvalificerad kvalitetsutbildning i internat som genomförs vid tre tillfällen med cirka en månads mellanrum med landets mest framstående föreläsare inom området som handledare.

 • tisdag
  30
  aug
  2016

  Workshop om dagvatten och höga flöden i samhällsplaneringen

  Arbetar du med frågor kopplade till dagvatten? Välkommen till en workshop för att diskutera de utmaningar kommunerna står inför både idag och i framtiden när det gäller att planera och hantera dagvatten.

 • tisdag
  30
  aug
  2016

  I kölvattnet av Nationella strategierna för skolväsendets digitalisering – dialogmöte

  Med anledning av Skolverkets förslag på Nationella strategier för skolväsendets digitalisering, förändringar i styrdokument och utökade Skolutvecklingsprogram, bjuder SKL in till ett dialogmöte med er som arbetar centralt med frågorna i era kommuner....

 • onsdag
  31
  aug
  2016

  Bostäder för alla - men hur? (Göteborg)

  SKL och Länsstyrelserna bjuder in till regionala seminarier. Syftet är att fördjupa diskussionen kring kommunernas förutsättningar och villkor för att medverka till ett ökat bostadsbyggande och bostadsförsörjning.

 • onsdag
  31
  aug
  2016

  Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning lön (Malmö)

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna

 • onsdag
  7
  sep
  2016

  Utbildning i markörbaserad journalgranskning inom barnsjukvård 2016

  Inom ramen för den tidigare satsningen på patientsäkerhetsområdet kommer SKL fortsätta ge utbildningar i markörbaserad journalgranskning (MJG).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot