Publicerad: 18 maj 2016
Prenumerera på Kurser och konferenser från SKL

Kurser och konferenser

 • tisdag
  30
  aug
  2016

  Workshop om dagvatten och höga flöden i samhällsplaneringen

  Arbetar du med frågor kopplade till dagvatten? Välkommen till en workshop för att diskutera de utmaningar kommunerna står inför både idag och i framtiden när det gäller att planera och hantera dagvatten.

 • tisdag
  30
  aug
  2016

  I kölvattnet av Nationella strategierna för skolväsendets digitalisering – dialogmöte

  Med anledning av Skolverkets förslag på Nationella strategier för skolväsendets digitalisering, förändringar i styrdokument och utökade Skolutvecklingsprogram, bjuder SKL in till ett dialogmöte med er som arbetar centralt med frågorna i era kommuner....

 • onsdag
  31
  aug
  2016

  Bostäder för alla - men hur? (Göteborg)

  SKL och Länsstyrelserna bjuder in till regionala seminarier. Syftet är att fördjupa diskussionen kring kommunernas förutsättningar och villkor för att medverka till ett ökat bostadsbyggande och bostadsförsörjning.

 • onsdag
  31
  aug
  2016

  Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning lön (Malmö)

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna

 • onsdag
  7
  sep
  2016

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden (Malmö)

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet.

 • onsdag
  7
  sep
  2016

  MasterClass: Sociala medier i medborgardialog

  Projekt medborgardialog bjuder in till fyra fristående MasterClasser i e-dialog. Varje MasterClass omfattar teori, praktiska exempel samt övningar att omsätta i arbete på hemmaplan i den egna organisationen. Detta är tillfälle 3.

 • onsdag
  7
  sep
  2016

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning (Malmö)

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB.

 • onsdag
  7
  sep
  2016

  Inställt: Utbildning i markörbaserad journalgranskning inom barnsjukvård 2016

  Inom ramen för den tidigare satsningen på patientsäkerhetsområdet kommer SKL fortsätta ge utbildningar i markörbaserad journalgranskning (MJG).

 • torsdag
  8
  sep
  2016

  Industriutsläppsbestämmelserna

  Välkommen till en tvådagarsutbildning 8-9 september om industriutsläppsbestämmelserna och vad de innebär för den kommunala myndighetsutövningen.

 • tisdag
  13
  sep
  2016

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning (Göteborg)

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot