Publicerad: 4 maj 2015
Prenumerera på Forskning och innovation i offentlig sektor

Forskning och innovation

SKL arbetar för att stimulera forskning och innovation samt tillgängliggöra kunskap som rör kommunernas, landstingens och regionernas verksamheter.

Innovationsexempel

Innovationsdagen är en mötesplats för alla som intresserar sig för innovation i offentlig verksamhet.

molekyler

SKL:s modell för innovation vänder sig till dig som vill påbörja ett innovationsarbete i er kommun, region eller landsting.

puffbild Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Kommuner, landsting och regioner har möjlighet att få finansiering från programmet.

Puffbild högskolesamordnare

Nätverket riktar sig till kommunala tjänstemän som arbetar för att stärka samverkan mellan kommun, universitet och högskola.

Aktuellt

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot