Publicerad: 1 juni 2016
Prenumerera på Näringsliv, företagsklimat

Näringsliv, företagsklimat

Ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen och lägger grunden för skatteintäkter är av avgörande betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner.

Livsmedelstillsyn

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för verksamhetsutveckling i syfte att skapa ett bättre företagsklimat.

Illustration på puffbild

Över 100 kommuner har redan gått Förenkla - helt enkelt. Nu erbjuder vi en vidareutvecklad version för både nya och gamla deltagare.

Människor som samtalar

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag inom sex olika serviceområden.

Illustration på puffbild, nätverk

Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot