Publicerad: 10 april 2015
Prenumerera på Näringsliv, företagsklimat

Kommunernas arbete med företagens kompetensbehov

Tre av fyra kommuner stödjer företagens arbete att hitta medarbetare med rätt kompetens. Det visar en enkät som SKL har gjort. Resultaten presenteras i rapporten Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner.

bild ut rapporten

Webbsänt frukostsamtal

Torsdag den 9:e april webbsände vi ett frukostsamtal om företagens kompetensbehov. 

Webbsänt frukostsamtal om företagens kompetensbehov (Nytt fönster)

Enkät om företagens kompetensbehov

Enkäten genomfördes under 2014 och gick till samtliga kommuners näringslivsansvariga. Den visar att företagens behov av kompetensförsörjning är en viktig fråga för en majoritet av kommunerna.

Rapport: Företags kompetensbehov: Utmaning för kommuner (PDF, nytt fönster)

Resultat ur rapporten:

  • Tre av fyra kommuner genomför insatser för att företagen ska få bättre möjligheter att hitta medarbetare med rätt kompetens. Omfattning och typ av insatser varierar mellan olika kommungrupper. Den vanligaste insatsen är att kommunerna har dialog med företagen för att identifiera behov och hur de kan mötas.
  • För de flesta kommuner är syftet att få till en bättre matchning mellan utbildningar och företags behov av kompetens. Många kommuner är aktiva när det gäller utbildningsformer som yrkeshögskola och teknikcollege, och är angelägna om högskolesamarbete. Det största orosmolnet är ungas bristande kännedom om möjliga yrken och utbildningsvägar.
  • Två av tre kommuner uppger att de lokala företagen anser att det råder brist på personer med rätt kompetens att anställa. Bara en av tre kommuner anser att de lokala företagen har god kunskap om sitt kompetensbehov på längre sikt.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot