Publicerad: 19 augusti 2015
Prenumerera på Miljö, hälsa

Åtgärdsprogram för omgivningsbuller

De kommuner som har mer än 100 000 invånare är skyldiga att kartlägga
bullret inom kommunen och ta fram bullerkartor som visar
bullersituationen under det närmaste året.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot