Publicerad: 30 juni 2016
Prenumerera på Planera, bygga, bo

Planera, bygga, bo

SKL bevakar kommunernas  intressen inom planering, byggande och bostadsmarknad. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

Dekorbild

Det byggs för få bostäder, särskilt där de behövs som mest.

Inspektion av enskilda avlopp, Norrtälje kommun

Underlag för kommunernas konstruktion av bygglovtaxa enligt plan- och bygglagen.

SKL och Länsstyrelserna bjuder in till regionala konferenser.

Nybyggnation nära vatten

Kommunerna är skyldiga att ta hänsyn till ökade risker vid planering av ny bebyggelse. 

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot