Publicerad: 2 februari 2016
Prenumerera på Skola, förskola

Skolans digitalisering

Att utveckla skolans arbete med digital kompetens eller medie- och informationskompetens är ett av de centrala uppdragen för alla skolor. SKL prioriterar dessa frågor för att skolelever i Sverige ska vara bland de bästa i världen.

SKL arbetar på flera sätt för att underlätta skolans digitalisering. Vi driver projekt med målet att stötta verksamhet och huvudman för en likvärdig digital skola och vi samverkar med olika aktörer för fortsatt fart framåt. Det vi gör knyter på olika sätt an till fyra områden vi ser som huvudområden inom digitaliseringen: Ledning, Infrastruktur, Användning och Kompetens.

SKL:s arbete med skolans digitalisering

  • Erbjuder ett webbverktyg för värdering, analys och handlingsplan (LIKA, it-tempen för skola och förskola).
  • Stöttar och samverkar inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt.
  • Underlättar digitalisering genom stödmaterial och information till kommuner och landsting.
  • Uppmärksammar framgångsrikt arbete bland lärare (Guldäpplet).
  • Uppmärksammar framgångsrikt arbete bland kommuner (Guldtrappan).
  • Anordnar webbsända seminarier med anknytning till de fyra områdena Ledning, Infrastruktur, Kompetens och Användning.

Webbinarie om bibliotekets roll i en digital skola

Biblioteken har i uppdrag att verka för barn och ungas läsfrämjande och kunskapsförmedling. I det här webbinariet diskuteras vilken roll de spelar i den digitala skolan.

Webbinarie om bibliotekets roll i en digital skola, 25 november 2015

Webbinarium om digitalisering i skolan

Fler webbinarier om skolans digitalisering

För att stödja medlemmar i arbetet med skolans digitalisering genomför SKL webbsända seminarium där goda exempel och framgångsfaktorer lyfts fram. Kontakta oss gärna om du har förslag på ämnen som du vill att vi belyser.

Webbinarium om skolans digitalisering

SKL tycker

Aktuellt

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot