Publicerad: 7 januari 2016
Prenumerera på Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: stöd till brottsoffer 2015

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Indikatorerna i Öppna jämförelser bygger huvudsakligen på en enkätundersökning som skickas till samtliga landets kommuner.

Svarsfrekvensen för enkätundersökningen var 91 procent och insamlingen genomfördes under perioden februari-mars 2015.

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker i samråd med Vårdföretagarna och Famna.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot