Publicerad: 27 maj 2014
Prenumerera på Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

För sjätte året gör Socialstyrelsen i samverkan med SKL Öppna jämförelser av hur stödet till personer med funktionsnedsättning ser ut.

Resultat för Öppna jämförelser – Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 (Socialstyrelsen

Uppföljning av individuella beslut om daglig verksamhet och bostad med särskild service är ett fortsatt förbättringsområde, även om siffran ökar från 32 till 34 procent inom bostad med särskild service och från 55 till 57 procent inom daglig verksamhet.

Färre brukarundersökningar

Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten har minskat de senaste åren, särskilt inom LSS-området.

– Det finns en del svårigheter och kommunerna vill ha stöd i detta, säger Åsa Furén -Thulin, sektionschef.

Därför arbetar SKL nu med att utveckla en gemensam nationell brukarundersökning inom socialtjänstens verksamheter för personer med funktionsnedsättning. En workshop med kommunrepresentanter kommer att hållas den 2 juni och en pilotundersökning planeras genomföras av intresserade kommuner under hösten 2015.

Stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning

Andelen kommuner som har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om extern samverkan i enskilda ärenden har ökat. Det är också fler kommuner som har rutiner för att årligen pröva möjlighet till arbete för personer inom daglig verksamhet och fler som erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering genom Supported Employment (enligt IPS, Individual Placement and Support).

Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning är en prioriterad fråga på SKL.

Mer om den prioriterade frågan

Hjälp oss att hitta goda exempel och dela med er av era erfarenheter av
fungerande stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning.

Goda exempel från arbetet med personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet sker även i samråd med
Vårdföretagarna och Famna.

Tjänster

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot