Publicerad: 7 januari 2016
Prenumerera på Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: grundskola 2015

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Ladda ner eller beställ rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2015

I rapportens tabellbilagor redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner. Möjligheten till jämförelser av olika resultat- och resursindikatorer kan bidra till kommunernas fortsatta utvecklingsarbete av grundskolan.

Tabellbilagor

Nytt för i år är en Analyshandbok för kommuner. Handboken visar hur man kan använda Öppna jämförelser som ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. Med handboken som stöd kan kommuner analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Handbok för Öppna jämförelser grund- och gymnasieskola (PDF, nytt fönster)

Sveriges största elevundersökning

Sedan 2012 har elevenkäten Elevernas syn på undervisning ingått som en del i Öppna jämförelser. Sedan hösten 2014 presenteras elevundersökningen som en fristående rapport.

Elevundersökningen läsåret 2013/2014

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

 

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot