Publicerad: 4 juli 2016
Prenumerera på Öppna jämförelser

Öppna jämförelser: gymnasieskola 2015

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser gymnasieskola redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.

Beställ eller ladda ner Rapporten Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015

Tabellbilaga (1, 2 och 3)

Analyshandboken (PDF, nytt fönster)

I rapporten presenteras indikatorer för studieresultat samt övergång till arbete och vidare studier. I rapportens webbaserade tabellbilaga redovisas och rangordnas värdena för samtliga kommuner. Det finns tre versioner av tabellbilagan; en översiktstabell, en tabell där uppgifterna redovisas per programtyp för de nationella programmen och en där uppgifterna dessutom är uppdelade på elevernas kön.

En nyhet i årets rapport är att resultaten utgår från två kommunperspektiv; lägeskommunsperspektivet för kommunala skolor och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen.

Vår förhoppning är att rapporten ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete med att följa upp, utvärdera och utveckla gymnasieskolan.

Nästa rapport, ÖJ-Gymnasieskola 2016 publiceras den 15 september.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot