Välfärden skapas i kommuner och regioner

Senaste nytt

SKL i debatten

  • Utan rätt kompetens stannar Sverige

    Bristen på högskoleutbildade är stor både i både näringslivet och offentlig sektor. När regeringen nu förbereder en reform av högskolans styrning och resurstilldelning är det därför helt avgörande att... 2019-07-18
  • Intensivår för nyanlända = snabbspår 2.0?

    I dagarna fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att utreda hur ett intensivår för nyanlända skulle kunna se ut och genomföras. 2019-07-05 Arbetsgivarfrågor

Om SKL

SKL är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKL

Sidfot