Valet 2018

Förutom riksdagsplatserna ska över 14 000 ledamöter till kommun-, landstings- och regionfullmäktige tillsättas. När också platserna i nämnder och styrelser har tillsatts kommer nära 40 000 förtroendevalda ha tagit plats i våra demokratiska församlingar.

Senaste nytt

Se fler

 • Kommunerna vet bäst hur de lokala bostadsbehoven ser ut


  Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.
  2018-09-14 | Nyhet
 • Röstdelningen fortsätter att öka


  En större andel röstade i år på olika partier i riksdags- och kommunvalet. Men att välja partier från olika block är ganska ovanligt. Det visar SKL:s sammanställning av siffror från SVT.
  2018-09-13 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

 • onsdag
  19
  sep
  2018

  Patientsäkerhetskonferens 2018

  Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar nationell konferens om patientsäkerhet på Älvsjömässan den 19-20 september.

 • onsdag
  19
  sep
  2018

  God och nära vård – delbetänkande 2, 19 september

  Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in till remisskonferens om det andra delbetänkandet i utredning God och nära vård (God och Nära vård – En primärvårdreform SOU 2018:39).

 • onsdag
  19
  sep
  2018

  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

Bloggar
Se fler

 • Inkludera medborgarna i de komplexa frågorna


  Att inkludera medborgare och låta dem vara med och påverka beslut, planer och tjänster mellan valen är idag vanlig förekommande bland kommuner, regioner och landsting. När det kommer till de komplexa och potentiellt konfliktfyllda frågorna krävs dock ett fördjupat arbete för att synliggöra fler perspektiv.
  2018-09-19
 • Nödvändigt att vi jobbar längre


  Riksdagens blocköverskridande pensionsgrupp föreslår att pensionsåldern successivt ska höjas, från 67 år till 69 år.
  2018-09-17
 • Krav på språkundervisning i årskurs sex – en utmaning för små skolor


  Från och med i höst måste alla skolor erbjuda undervisning i moderna språk senast från årskurs sex. Samtidigt är bristen på språklärare stor i hela landet. Beslutet ställer stora krav på huvudmännen och är ännu ett exempel på ett statligt beslut där ambitionshöjningar krockar med verkligheten.
  2018-09-17

Sidfot