Bra vård ska bli ännu bättre

Svensk vård toppar internationella jämförelser. SKL stödjer landsting och regioner i arbetet med att fortsätta utveckla och förbättra vården. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet, hög medicinsk kvalitet och ha patienten i fokus.

Senaste nytt

Se fler

 • Bra med grundläggande behörighet för alla yrkesprogram


  SKL tillstyrker att alla yrkesprogram ska innehålla de kurser som ger högskolebehörighet. Målsättningen är att locka fler sökande till programmen och trygga kompetensförsörjningen.
  2017-11-20 | Nyhet
 • Det måste satsas mer på svensk järnväg


  Regeringen behöver fortsätta att avsätta extra resurser till befintlig och ny järnväg för att öka tågresandet. Det skriver SKL i sitt svar över förslaget till nationell transportplan.
  2017-11-17 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Val 2018 - utmaningar och möjligheter, Malmö

  Konferensen tar upp ett antal viktiga frågeställningar. Förutom inspel från SKL, Valmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger dagen möjlighet till idé- och erfarenhetsutbyte för er som arbetar och ansvarar för valets genom...

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Barn och unga som är placerade – hur gör vi det bra?

  Det finns flera olika former av placering och stöd för barn och unga som inte kan bo hemma. Gruppen placerade barn ökar och behoven ser olika ut. Så vad finns det idag för olika placerings- och stödformer och hur fungerar de?

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Fullmäktige och revisorerna - ett gemensamt seminarium i Borlänge

  Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling. Målet är att under seminariet starta och utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på hemmaplan.

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

Sidfot