Stora utmaningar kräver olika åtgärder

Stora demografiska utmaningar väntar framöver. Efterfrågan på välfärdstjänster ökar samtidigt som bristen på arbetskraft förväntas bli stor. För att hantera detta krävs – förutom att attrahera nya medarbetare – bland annat att teknikens möjligheter nyttjas, att den statliga detaljstyrningen minskar och att allt fler jobbar heltid.

Senaste nytt

Se fler

 • Fler kommunala lantmäterier ökar byggandet


  En effektivare byggprocess skulle kunna ge fler bostäder. För att effektivisera byggprocessen vill SKL att kommuner ska tillåtas samverka om kommunal lantmäterimyndighet.
  2018-05-25 | Nyhet
 • SKL lanserar podd om politiskt ledarskap


  SKL lanserar idag en podcast om politiskt ledarskap. I podden förs samtal om uppdraget som toppolitiker i en kommun, ett landsting eller en region ur olika infallsvinklar.
  2018-05-25 | Nyhet
 • Guldlänken till Göteborgs Stad


  Guldlänken 2018 tilldelas Göteborgs Stad för appen Anmäl hinder, som gör att invånarna digitalt och enkelt kan göra en anmälan. Appen är gjord så att fler kommuner fritt kan använda den.
  2018-05-24 | Nyhet
 • Allt fler nöjda med digital service


  Kommuner, landsting och regioner har vänt trenden. Allt fler anser att sektorn lever upp till deras förväntningar på digital service. Det visar en undersökning som SKL presenterar idag.
  2018-05-24 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Nationell kvinnofridskonferens, webbsändning

  Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid håller konferensen "Arbetet mot våld – kunskap, erfarenheter och metoder" om ny forskning och konkreta arbetssätt på våldsområdet.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • tisdag
  29
  maj
  2018

  Grundkurs i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Bestämmelserna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) föranleder ett antal frågor av juridisk karaktär. Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om LSS och annan angränsande lagstiftning.

Bloggar
Se fler

 • Klassmentorer – intressant satsning i Lycksele


  Förra veckan presenterades SKL:s ekonomirapport. Den tecknar ett allvarligt läge med ökande välfärdsbehov och brist på arbetskraft inom kommuner, landsting och regioner framöver. Hela sektorn påverkas av att Sverige får allt fler yngre och äldre medan antalet personer i arbetsför ålder helt enkelt inte ökar i samma takt. Som SKL:s ordförande Lena Micko nämnde i samband med publiceringen kommer det att krävas en rad åtgärder för att kunna fortsätta leverera välfärd av hög kvalitet.
  2018-05-25
 • Sverige ska bli bäst i världen på hållbar utveckling


  Delegationen för Agenda 2030 har till uppdrag att arbeta för FN:s mål för hållbar utveckling. Ambitionsnivån är hög – Sverige ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. Utmaningarna är globala, men lösningarna är lokala. Kopplingen till mänskliga rättigheter är stark. Delegationens slutbetänkande kommer i mars 2019.
  2018-05-23
 • Fler vägar in till välfärden


  Den 17 maj presenterade Arbetsförmedlingen sin rapport med fokus på hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för personer med funktionsnedsättning. Där framgår att sysselsättningsgraden är betydligt lägre än för övriga befolkningen. Det vill vi ändra på.
  2018-05-22

Sidfot