Statens detaljstyrning av välfärden måste minska

Kostnaderna för välfärd kommer att öka de närmaste åren. De äldre och yngre blir allt fler, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Statens detaljstyrning av välfärden måste därför minska. Den kräver tid, resurser och hämmar effektivitet.

Senaste nytt

Se fler

 • Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning


  Ekonomirapporten pekar på ett relativt starkt 2017, men att stora utmaningar väntar. Demografins utveckling innebär ökade kostnader. En åtgärd som krävs är minskad statlig detaljstyrning.
  2017-10-17 | Pressmeddelande
 • SKL välkomnar enklare samverkan


  Det måste bli enklare att samverka över landstings- och kommungränsen. SKL välkomnar förslaget som regeringens utredare nu lägger fram om enklare avtalssamverkan.
  2017-10-17 | Nyhet
 • Öka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning


  Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till undervisning av hög kvalitet och är en lösning för att möta dagens lärarbrist. Därför hade vi önskat att utredningens förslag gått ännu längre.
  2017-10-16 | Nyhet
 • Staten behöver ge vägledning om mikroplaster


  Naturvårdsverket behöver ta fram en vägledning om hur konstgräsplaner för fotboll ska utformas och skötas för att minska spridningen av mikroplaster. Det framhåller SKL i ett yttrande.
  2017-10-13 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

Sidfot