Bra integration viktigt för välfärden

Barn och vuxna som flytt till Sverige ska få en bra start på livet i sitt nya land och snabbt komma i arbete och studier. Det är viktigt både för de enskilda och för svensk tillväxt och välfärd. SKL har tagit fram en agenda om hur integrationen kan förbättras.

Senaste nytt

Se fler

  • Nödvändigt med ett förlängt arbetsliv


    Partiernas pensionsgrupp förslår flera förändringar, bland annat en höjning av lägstaåldern för att ta ut allmän pension. SKL ser positivt på att möjligheterna till ett förlängt arbetsliv ök...
    2017-12-14 | Nyhet
  • Tydliga utmaningar i ny skolrapport


    Öppna jämförelser för grundskolan visar på både orosmoln och ljuspunkter. I många kommuner har resultaten försämrats. Samtidigt visar internationella studier att elevernas kunskaper stärkts.
    2017-12-12 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

Sidfot