Välfärden skapas i kommuner och regioner

Senaste nytt

SKL i debatten

Om SKL

SKL är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKL

Sidfot