Statens detaljstyrning av välfärden måste minska

Kostnaderna för välfärd kommer att öka de närmaste åren. De äldre och yngre blir allt fler, medan personer i arbetsför ålder inte ökar i samma takt. Statens detaljstyrning av välfärden måste därför minska. Den kräver tid, resurser och hämmar effektivitet.

Senaste nytt

Se fler

 • SKL ska arbeta med digitaliseringsstrategin för skolan


  Regeringen har i dag beslutat om en strategi för att skolan bättre ska tillvarata digitaliseringens möjligheter. SKL ska ta fram en handlingsplan för nationellt genomförande av strategin.
  2017-10-19 | Nyhet
 • SKL välkomnar enklare samverkan


  Det måste bli enklare att samverka över landstings- och kommungränsen. SKL välkomnar förslaget som regeringens utredare nu lägger fram om enklare avtalssamverkan.
  2017-10-17 | Nyhet
 • Utmaningar kräver minskad statlig detaljstyrning


  Ekonomirapporten pekar på ett relativt starkt 2017, men att stora utmaningar väntar. Demografins utveckling innebär ökade kostnader. En åtgärd som krävs är minskad statlig detaljstyrning.
  2017-10-17 | Pressmeddelande
 • Öka möjligheterna till fjärr- och distansundervisning


  Fjärrundervisning ökar elevers tillgång till undervisning av hög kvalitet och är en lösning för att möta dagens lärarbrist. Därför hade vi önskat att utredningens förslag gått ännu längre.
  2017-10-16 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

 • tisdag
  24
  okt
  2017

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB

 • tisdag
  24
  okt
  2017

  Leda och styra för hållbar jämställdhet

  En grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering. Genom att tillämpa strategin på konkreta exempel och din egen verksamhet lär du dig grunderna i jämställdhetsintegrering och förbättringsarbete.

 • tisdag
  24
  okt
  2017

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

Sidfot