Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven

Det finns lösningar på välfärdens kompetensförsörjningsutmaning. Förändringar i arbetssätt och organisation kan minska rekryteringsbehoven när arbetskraftsbristen är stor.

Senaste nytt

Se fler

 • Kostnadsökning för inhyrd vårdpersonal planar ut


  Kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården minskar i mer än hälften av landstingen och regionerna. Det framgår av den senaste bemanningstrenden. 
  2018-09-25 | Nyhet
 • Nytt läraravtal möter lärarbristen


  SKL, Sobona och Lärarnas Samverkansråd är överens om ett nytt avtal. För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.
  2018-09-20 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

Bloggar
Se fler

 • Med gemensamma krafter för att möta lärarbristen


  I förra veckan tecknade SKL och lärarnas fackliga organisationer ett treårigt avtal för över 200 000 kommunalt anställda lärare. Under nio månaders förhandlingar, först på egen hand, och sedan med hjälp av medling, har en lång rad frågor diskuterats. I princip alla har handlat om hur vi gemensamt bäst möter lärarbristen.
  2018-09-24
 • Fördjupat samarbete mellan parterna i nytt läraravtal


  Skolan står inför flera stora utmaningar. Med det nya läraravtalet fördjupar SKL och lärarfacken sitt gemensamma ansvarstagande för skolans utveckling.
  2018-09-21
 • Hur får vi en trygg och säker vård före, under och efter graviditet?


  Den pågående nationella patientsäkerhetskonferensen sätter ljuset på viktiga frågor som alltid är värda att lyfta. SKL presenterade igår fem förbättringsområden för en trygg och säker vård före, under och efter graviditet tillsammans med Svenska Neonatalföreningen och Barnmorskeförbundet.
  2018-09-20

Sidfot