Välfärden skapas i kommuner och regioner

Senaste nytt

  • Minskad statlig detaljstyrning behövs framöver

    Sverige är på väg mot lågkonjunktur. Kommuner och regioner effektiviserar för att hålla budget och klara sina uppdrag. Men staten måste också ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd...
    2019-10-16 Ekonomi
  • Ekonomirapporten presenteras 16 oktober kl 10.00

    Sveriges Kommuner och Landsting presenterar Ekonomirapporten. Presentationen kan följas på plats eller på webben. Annika Wallenskog, chefsekonom och Anders Knape, SKL:s ordförande medverkar.

    2019-10-15 Ekonomi

SKL i debatten

Om SKL

SKL är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKL

Sidfot