Ökade behov inom välfärden

För att möta det ökade behovet av välfärdstjänster behöver kommuner, landsting och regioner utveckla verksamheterna ytterligare med allt ifrån ny teknik till förebyggande vård. Staten behöver i sin tur skapa bättre förutsättningar för en sådan utveckling.

Senaste nytt

Se fler

  • SKL välkomnar välfärdssatsningar


    I budgetpropositionen finns flera större satsningar på välfärden under de kommande åren. Mest glädjande är en permanent höjning av de generella statsbidragen från 2019 och framåt.
    2017-09-20 | Pressmeddelande
  • Färre drabbas av vårdskador


    Patientsäkerheten i Sverige har förbättrats. Det visar världens största granskning av nära 65 000 journaler från omkring 60 svenska sjukhus under fyra år.
    2017-09-19 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

Sidfot