Fakta och jämförelser utvecklar vården

Sverige har en vård i världsklass, som hela tiden utvecklas och förbättras. Fakta om allt från specifika behandlingsinsatser till väntetider och hur patienterna upplever vården redovisas kontinuerligt. Det stödjer det pågående kvalitets- och förbättringsarbetet.

Senaste nytt

Se fler

 • Ny kommunallag är efterlängtad


  SKL är positiv till att regeringen nu lämnar förslaget om en ny kommunallag till lagrådet för behandling innan riksdagen kan fatta beslut. De nya kommunallagen ersätter 1991 års kommunallag.
  2017-02-17 | Nyhet
 • Sysselsättning och skatteunderlag tappar fart 2018


  Svensk ekonomi växer med rejäl uppgång i sysselsättning och skatteunderlag. Från och med nästa år blir den ekonomiska utvecklingen dock svagare och kommunerna står inför stora utmaningar.
  2017-02-16 | Nyhet
 • God tillgång till hälso- och sjukvård


  En majoritet av invånarna i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver. De flesta har även förtroende för hälso- och sjukvården i sitt landsting eller region.
  2017-02-16 | Nyhet
 • Bra resultat ger alla landsting del av medel


  Resultatet för 2016 års överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering är klar. Samtliga landsting får del av satsningen då så gott som samtliga villkor uppnåtts.
  2017-02-14 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

 • tisdag
  21
  feb
  2017

  Skolan och Dataskyddsförordningen

  Vad innebär kommande Dataskyddsförordning för skolan och de it-tjänster skolan använder? Vilka är de viktigaste skillnaderna jämfört med dagens lagstiftning och vad behöver göras för att uppfylla de krav som finns idag och de som kommer i och med den...

 • onsdag
  22
  feb
  2017

  Ensamkommande barn och unga - omställning inför nya regelverk

  En rad nya regler träder i kraft 2017 som påverkar kommunernas arbete med ensamkommande barn och unga.

 • torsdag
  23
  feb
  2017

  Revisionsdialog - inriktning grundläggande granskning, Falun

  Under dagen går vi igenom och diskuterar den grundläggande granskningens syfte och upplägg. Vi tar upp riskanalys och projektplanering, dialog med styrelse och nämnder, andra granskningsmetoder samt dokumentation och rapportering.

#vivässarvälfärden
Se fler

Bostadsbyggandet: så vässar vi det

Även om kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen är andra aktörer nog så viktiga för att bostadsbyggandet ska öka. Marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande är till exempel beroende av skatteregler och finanspolitiska regelverk.

Hälso- och sjukvården: så vässar vi den

Svensk hälso- och sjukvård har medicinska resultat i internationell toppklass. Vården är också mycket kostnadseffektiv. Men ständiga förbättringar och utveckling är ett naturligt tillstånd.

Skolan: så vässar vi den

Skoldebatten ger ibland sken av att inget händer i skolorna. Inget kunde vara mer felaktigt.

 

Meny

Sidfot