Dokumentation: Det nya webbdirektivet

Dokumentation från webbinarium om det nya webbdirektivet den 22 mars 2018 i Stockholm.

Pär Lannerö, projektledare för webbriktlinjer.se på Post- och telestyrelsen, och Ida Francén, utvecklare, berättade om vad webbdirektivet innebär för oss som jobbar med webbplatser och andra digitala tjänster. Videon är cirka två timmar lång.

Presentationsmaterial (PDF, nytt fönster)

Översikt WCAG-krav (PDF, nytt fönster)

Intervju med Pär Lannerö

Sammanfattning av seminariet. Videon är cirka sex minuter lång.

Frågor och svar från deltagarna

Under seminariet kunde deltagarna ställa frågor via en särskild chat. Här hittar du en sammanställning av frågorna och svaren:

Vi har ett öppet intranät/extranät. Är det ändå webbdirektivets krav som gäller då?

Vi gör följande bedömning: de delar som är öppna på ett intranät/extranät jämställs med en publik webbplats, vilket innebär att webbdirektivets tidplan gäller. Det är åtkomsten som definierar vad som gäller och inte vad man internt kallar det. De delar som är stängda räknas som ett intranät och ska uppfylla tillgänglighetskraven senast när dessa delar genomgår en omfattande översyn.

Hur är det med översättning till svenskt teckenspråk?

Teckenspråk är inget WCAG-krav utan nämns mer som goda råd. Det innebär att offentlig sektor i alla avseenden inte måste leva upp till teckenspråk på webbplats, även om det är bra och i vissa fall nödvändigt.

Om man har text som bild är det okej så länge man också beskriver samma sak i text eller alt-text?

Text ska ju inte presenteras som bild. Om man ändå har text som bild behöver man beskriva innehållet som text i anslutning till bilden. Bara alt-text räcker inte för längre/mer komplicerade beskrivningar.

Kan man förlita sig på de inbyggda hjälpmedel som finns i webbläsaren eller behöver man göra egna lösningar?

Vi vet inte vilka enheter och förutsättningar som användaren har, därför kan vi inte förlita oss på webbläsare eller operativsystem. Vi måste bygga webbsidorna så att innehållet kan användas av så många som möjligt.

Kommer det att finnas ett tillgänglighetsanpassat verktyg för att kontrollera den egna tillgängligheten på webbsidor, film och annat?

Det finns många olika testverktyg som kan ge bra stöd, men det räcker inte hela vägen. Några tips på stöd och verktyg finns på webbriktlinjer.se.

https://webbriktlinjer.se/testa

Kan man tänka sig att det är en orimlig börda att texta och syntolka ett kommunfullmäktigesammanträde? Vem avgör vad som är (o)rimligt?

Vi har inget svar på frågan ännu. Det blir tillsynsmyndigheten sak att avgöra.

Från vilket datum ska webbplatser ha ett tillgänglighetsutlåtande?

Troligen är detta en fråga som den nya myndigheten för digital förvaltning kommer att besvara.

Hur tvingande är webbdirektivet? Kommer det finnas sanktionsavgifter kopplade till direktivet?

Det kommer att bli vite om man inte följer lagen, men vi vet ännu inte omfattningen.

Finns det några lagkrav på att använda WAI-ARIA?

Nej, det är inte ett lagkrav. Det kan behövas beroende på funktionalitet och om grundläggande html inte räcker till. Det gäller att använda WAI-ARIA med försiktighet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot