Publicerad: 12 oktober 2018

SKL:s prioriterade EU-frågor

Under 2018 fokuserar SKL på nio EU-frågor som är viktiga för kommuner, landsting och regioner.

SKL:s styrelse har antagit nio prioriterade EU-frågor som förbundet ska driva under 2018. Dessa ingår även i SKL:s verksamhetsplan för 2018. För varje prioriterad fråga finns ett antal viljeriktningar som förbundet ska verka för, samt aktiviteter som ska genomföras under året.

Bakgrundsdokument Prioriterade EU-frågor 2018 (PDF, nytt fönster)

Prioriterade EU-frågor 2018

 • EU:s framtida långtidsbudget efter 2020
 • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
 • Den sociala dimensionen av EU
 • Förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare
 • Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
 • Energieffektivisering och förnybar energi
 • Lokala förutsättningar för säker dricksvattenkvalitet inom EU
 • Lokala och regionala aspekter i arbetet för cirkulär ekonomi – en ny plaststrategi
 • Mobilitet och infrastruktur inklusive bredband

Informationsansvarig

 • Annika Lindberg
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot