Publicerad: 4 juli 2018

E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

SKL stöttar utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommuner, landsting och regioner på flera sätt.

Visionen för e-hälsoarbetet och handlingsplanen för att nå visionen.

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot