Publicerad: 25 november 2016

E-hälsa

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik vård och använda resurserna mer effektivt.

SKL stöttar utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommuner, landsting och regioner på flera sätt.

I mars 2016 tog regeringen och SKL:s styrelse beslut om en ny vision för e-hälsa.

SKL har formulerat ett antal viktiga utgångspunkter för arbetet med e-hälsa som också kan fungera som vägledning.

Stödmaterial och vägledningar som rör arbetet med trygghet, service och delaktighet i hemmet.

Aktuellt

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot