Publicerad: 7 maj 2019

Medborgarkontakter på sociala medier

Det är viktigt att de förtroendevalda kan ha goda och säkra medborgarkontakter. Genom ökad medvetenhet och kunskap vill SKL bidra till ett gott klimat.

Bild på omslag skrift: Politikernas trygghetsundersökning, PTU, Brå

Politikernas trygghetsundersökning 2017

Rapport: Politikernas trygghetsundersökning 2017, Brå

Politikernas trygghetsundersökning, PTU, som genomförs av Brå har visat att:

 • utsatthet bland förtroendevalda har ökat från 20% till 25% mellan åren 2012 och 2016,
 • trots ökningen upplevde fler förtroendevalda sig utsatta under valåret 2014,
  (28 %) jämfört med mellanliggande år 2012 och 2016.

Förtroendevalda på internet och i sociala medier

Resultatet visar också att förtroendevalda som är mer aktiva på internet och i sociala medier oftare uppger att de utsätts. Bland de förtroendevalda som använder sociala medier i hög utsträckning är det 58 % som har varit utsatta.

Det innebär att du som politiskt aktiv och den organisation du arbetar i behöver ha en utformad plan för hur ni ska arbeta systematiskt med frågan.

Erfarenheter, exempel från kommuner och regioner kring riktlinjer, handlingsplaner

Vägledning i sociala medier, personlig säkerhet

Handboken Personlig säkerhet (uppdaterad 2018) Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen har gett ut en folder kring personlig säkerhet. Här kan du som förtroendevald hitta många bra tips om hur du kan upprätthålla goda väljarkontakter samtidigt som du med ökad medvetenhet minskar risken för att bli utsatt.

I handboken hittar du råd och stöd om bland annat:

 • Vägledning i social medier
 • Säkerhet vid offentliga möten
 • Säkerhet vid dörrknackning
Bild ur Säkerhetspolisens handbok Personlig säkerhet, 2018.

Ur Säkerhetspolisens handbok Personlig säkerhet, 2018.

Informationsansvarig

 • Anna-Lena Pogulis
  Projektledare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot