Publicerad: 11 december 2018

Tillfällig allmän flaggdag för att fira den moderna demokratins 100 år

För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott har Sveriges Riksdag beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag. Riksdagen uppmärksammar detta genom fler aktiviteter under 2018-2022 att det är 100 år sedan demokratin fick sitt genombrott.

Övergripande mål för arbetet är att öka kunskapen om demokratin, väcka engagemang, skapa medvetenhet om demokratins historia, innebörd och betydelse förr, nu och i framtiden samt att nå ut till många som möjligt. Följande aktiviteter planeras:

 • digital plattform och digitala spel,
 • skolmaterial,
 • antologi,
 • utställningar på flera platser,
 • sociala medier,
 • informationsmaterial till ledamöter,
 • seminarier, program och festligheter.

Kommuner och regioner kommer att ha möjligheten att nyttja det arbetsmaterial och den turnerande utställning som riksdagen arbetar fram.

Fira demokratin och gör en resa genom vår demokratis historia, Riksdagen

Fakta historia

1909 fattade riksdagen beslut om allmän rösträtt för män. Rösträttsåldern var 24 år och det krävdes genomförd värnplikt och att väljaren betalat sin skatt. Den moderna demokratin fick sitt genombrott i Sverige mellan 1918-1922 genom att kvinnor och män fick allmän och lika rösträtt.

Runt jul 1918 inleddes det som kom att sluta i att Sverige blev en demokrati. Riksdagen samlades den 17 december 1918 för att behandla regeringens förslag om en utökad rösträtt och valbarhet för både kvinnor och män.

Klockan ett på natten den 18 december 1918 fattade riksdagens båda kamrar det principiella beslutet att Sverige skulle införa allmän och lika rösträtt.

Källa: Sveriges Riksdag

Informationsansvarig

 • Martin Lidhamn
  Handläggare
 • Lena Langlet
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot